Prisliste

Her kan du se de gældende takster. El og vand er inklusiv i gæstepriser.

Havnepenge og koder til bad mv. kan købes i automaterne ved havnekontoret eller toiletbygningen i Vesterhavnen ved Lauses Grill eller cpay.dk/site/marnybor

Takster 2023:

Båd 0–7 m DKK 150 per nat
Båd 7-11 m DKK 190 per nat
Båd 11–15 m (max. 10 pers.) DKK 230 per nat
Båd 15–20 m (max. 10 pers.) DKK 270 per nat
Båd > 20 m (max. 10 pers.) DKK 400 per nat
> 10 personer i båden – uanset længde DKK 600 per nat

Rabatter

4 nætter for 3 = 25% rabat

Min. 14 nætter = 30% rabat

Min 28 nætter = 40% rabat

Fra efterårsferien til Påske = 50 % rabat 

Bad

Per 5 min. DKK 10,-

Autocampere

DKK 190 per nat

Takstoversigt 2023

Ydelse

Enhed

Takst

  • GEBYRER: (Der tillægges ikke moms på gebyrer)

Gebyr for optagelse på venteliste til bådplads

Engangsbeløb

260,00 kr.

Gebyr for manglende betaling af gæsteplads = dobbelt gæstetakst

Pr. gang/minimum

276,00 kr.

  • FASTE LIGGEPLADSER: (bådplads / stadeplads på land inkl. moms)

Kølbåde/motorbåde, grundbeløb (beløbet angivet pr. år)

Pr. båd

2.530,00 kr.

Kølbåde/motorbåde, variabelt tillæg (beløbet angivet pr. år)

Pr. kvm.

254,00 kr.

dog minimum

Pr. båd

3.248,00 kr.

Åbne joller - (max 5 x 1,80) - betaler ikke grundgebyr

Pr. kvm.

254,00 kr.

BRUG AF SLÆBESTED:
(inklusiv moms)

Depositum pr. bomkort kort (refunderes ved aflevering)
Pr. kort
50,00 kr.

Pris pr. bomåbning med kode

Pr. bomåbning

50,00 kr.

20 bomåbninger med kort

Pr. kort

500,00 kr.

40 bomåbninger med kort
Pr. kort
 800,00 kr.
Hver klub tildeles et 40 turskort uden beregning

-

-

GÆSTESEJLERE: (inklusiv moms) pr. overnatning
Længde fra 0-7 m
Pr. båd - pr. døgn 

150,00 kr. (20 €)

Længde fra 7-11 m
Pr. båd - pr. døgn
190,00 kr. (26 €)
Længde fra 11-15 m (max. 10 personer)
Pr. båd - pr. døgn
230,00 kr. (31 €)
Længde fra 15-20 m (max. 10 personer)
Pr. båd - pr. døgn
270,00 kr. (36 €)

 

Længde over 20 m (max. 10 personer)
Pr. båd - pr. døgn
400,00 kr. (54 €)
Over 10 personer i både - uanset længde
Pr. båd - pr. døgn
600,00 kr. (81 €)
Bad:
Pr. påbegyndt 3 minutter
6,00 kr.
TS både (Træskibssammenslutningens både) gratis 3 døgn årligt, herefter gæstesejlertakst

-

-

Miljøafgift, (el og strøm), for TS både under 20 meter (Træskibssammenslutningens både)
Pr. døgn
100,00 kr.
Miljøafgift, (el + strøm), for TS både over 20 meter (Træskibssammenslutningens både)
Pr. døgn
200,00 kr.
AUTOCAMPERE:
Alle priser er inklusiv vand og strøm
Betaling pr. overnatning
Pr. døgn 
190,00 kr. (26 €)
RABATORDNINGER:
Ved køb af 4 overnatninger, betales der kun for 3 overnatninger. 25% rabat
Ved køb af min. 14 sammenhængende overnatninger ydes 30% rabat
Ved køb af min. 28 sammenhængende overnatninger ydes 40% rabat
Fra og med efterårsferien til og med påskeferien gives der 50 % rabat for gæstesejlere.
Der er frit anløb kl. 10-14
EL:
El uden for sæson, (15.11.-31.3.), afregnes efter dagspris pr. kWh. Kun tilladt efter aftale.

Administrationsgebyr for opkrævning af el

pr. opkrævning

50,00 kr.

SALG AF BRÆNDSTOF: Prisen reguleres i forhold til dagsprisen

pr. liter

dagspris

BÅDKRAN: (inklusive moms)
Sæsonprisliste 15.3.-15.11.:
Vægt >10 ton **
Pr. løft
610,00 kr.
Vægt 10-15 ton **
Pr. løft
917,00 kr.
Vægt <15 ton **
Pr. løft
1.217,00 kr.
Uden for sæson 16.11.-14.3.:
Vægt >10 ton **
Pr. løft
913,00 kr.
Vægt 10-15 ton **
Pr. løft
1.374,00 kr.
Vægt <15 ton **
Pr. løft
1.827,00 kr.
Nødløft af fiskerbåde
Pr. løft
491,00 kr.
Leje af højtryksspuler i forbindelse med kranløft
Pr. gang
100,00 kr.

Kranløft af ikke hjemmehørende både pålægges 100% af ovenstående priser.
Weekend og helligdage tillægges 100% af ovenstående priser.
** Hele operationen er beregnet til maximalt 1/2 time alt inkl., (løft, højtryksspuler, til- og bortkørsel mv., så kran og bemanding er klar til næste båd).
Krantid herudover afregnes med kranprisen pr. påbegyndt 1/2 time.

MASTEKRAN: (inklusiv moms)

Brug af mastekran til master samt både <2.500 kg

Pr. minut
1,00 kr.
Brug af mastekran til master samt både <2.500 kg for hjemmehørende klubbåde

-

Gratis

BÅDSTATIVER, KONTRAKT VINTERSÆSON: (inklusiv moms)
3 tons sejlbåd
Pr. stk.
544,00 kr.
3 tons sejlbåd med mast
Pr. stk.
723,00 kr.
3 tons motorbåd

Pr. stk.

603,00 kr.

6 tons sejlbåd
Pr. stk.

701,00 kr.

6 tons sejlbåd med mast
Pr. stk.
911,00 kr.
6 tons motorbåd
Pr. stk.

859,00 kr.

12 tons sejlbåd
Pr. stk.
938,00 kr.
12 tons sejlbåd med mast
Pr. stk.
1.252,00 kr.
12 tons motorbåd
Pr. stk.
1.100,00 kr.
18 tons sejlbåd
Pr. stk.
2.007,00 kr.
18 tons sejlbåd med mast
Pr. stk.
2.200,00 kr.
18 tons motorbåd
Pr. stk.
2.059,00 kr.
BÅDSTATIVER, UGELEJE: (inklusiv moms)
Pr. sæt
Pr. uge
300,00 kr.
Ekstra støtteben på stativer + betaling for havneassistance efter medgået tid
Pr. sæt
250,00 kr.

For ikke hjemmehørende både pålægges lejen 100% på ovennævnte priser.

SKIBSAFGIFTER ERHVERV:
For hvert anløb betales pr. BRT - afgiften dækker skibets henliggen i 1 uge.
Kr. pr. BRT
4,30 kr.
El og vand afregnes efter forbrug.
PLADSLEJE FOR OPBEVARING AF PRIVATE EFFEKTER PÅ HAVNEN: (inklusiv moms)

Container og lignende til opbevaring af private effekter

Grundbeløb

2.583,00 kr.
Derudover betales variabelt beløb pr. kvm. areal, afrundet til nærmeste halve meter. 

Pr. kvm.

254,00 kr.

(Der betales ikke for containere til brug for klubbernes eget materiel)

KLUBAKTIVITETER:

Overnatning pr. telt

Pr. døgn

54,00 kr.

Overnatning pr. campingvogn

Pr. døgn

87,00 kr.

Pladsleje pr. festtelt/arrangørtelt ved arrangementer

Pr. døgn

273,00 kr.

FISKERITAKSTER FOR ERHVERVS- OG BIERHVERVSFISKERE: 

Pladsleje pr. båd pr. måned, (opgøres to gange årligt) + vareafgift

Pr. mdr.

54,00 kr.

VINTERBÅDSPLADS:

Traileropbevaring på vinterbådspladsen

Pr. kvm.

80,00 kr.

VASKERI

Vaskemaskine

Pr. gang

40,00 kr.

Tørretumbler

Pr. gang

40,00 kr.

ØVRIGE TAKSTER:

Udkaldskaldstillæg for havneassistance, (udenfor normal arbejdstid)

Pr. gang

1000,00 kr.

Takst for havneassistance + 100% tillæg af priser i weekend og helligdage

Pr. 1/2 time, pr. mand

332,00 kr.

Bjærgning af havarister, (inden for en radius af 3 sømil)

 Pr. time

1595,00 kr.