Prisliste fastligger

Her kan du se de gældende takster i Nyborg Marina.

Koder til bad mv. kan købes i automaterne ved havnekontoret, ved toiletbygningen i Vesterhavnen ved Lauses Grill eller på cpay.dk/site/marnybor

El og vand er inklusiv.

Takstoversigt 2024

Ydelse

Enhed

Takst

  • GEBYRER: (Der tillægges ikke moms på gebyrer)

Gebyr for optagelse på venteliste til bådplads

Engangsbeløb

270,00 kr.

  • FASTE LIGGEPLADSER: (bådplads / stadeplads på land inkl. moms)

Kølbåde/motorbåde, grundbeløb (beløbet angivet pr. år)

Pr. båd

2.910,00 kr.

Kølbåde/motorbåde, variabelt tillæg (beløbet angivet pr. år)

Pr. kvm.

292,00 kr.

dog minimum

Pr. båd

3.735,00 kr.

Åbne joller - (max 5 x 1,80) - betaler ikke grundgebyr

Pr. kvm.

292,00 kr.

Tillæg for liggeplads for erhvervsdrivende

Normaltakst +50%

BRUG AF SLÆBESTED:
(inklusiv moms)

Pris pr. bomåbning med kode

Pr. bomåbning

60,00 kr.

20 bomåbninger med kort

Pr. kort

600,00 kr.

40 bomåbninger med kort
Pr. kort
 900,00 kr.
Hver klub tildeles et 40 turskort til klubbåde uden beregning

-

-

EL:
El uden for sæson, (15.11.-31.3.), afregnes efter dagspris pr. kWh. Kun tilladt efter aftale.

Administrationsgebyr for opkrævning af el

pr. opkrævning

55,00 kr.

SALG AF BRÆNDSTOF: Prisen reguleres i forhold til dagsprisen

pr. liter

dagspris

BÅDKRAN: (inklusive moms)
Perioderne 15.3.-14.6 samt 01.09-30.11.:
Vægt >10 ton **
Pr. løft
750,00 kr.
Vægt 10-15 ton **
Pr. løft
1000,00 kr.
Vægt <15 ton **
Pr. løft
1.500,00 kr.
Perioderne 15.06-31.08 samt 01.12.-14.3.:
Vægt >10 ton **
Pr. løft
1125,00 kr.
Vægt 10-15 ton **
Pr. løft
1.500,00 kr.
Vægt <15 ton **
Pr. løft
2.250,00 kr.

Serviceløft for både, (båden hænger i stropperne)

Pr. løft

500,00 kr.

Nødløft af fiskerbåde
Pr. løft
516,00 kr.
Leje af højtryksspuler i forbindelse med kranløft
Pr. gang
105,00 kr.

Tillæg for erhvervsdrivende, (gæstebåde under reparation)

Normaltakst +50%

Kranløft af ikke hjemmehørende både pålægges 100% af ovenstående priser.
Weekend og helligdage tillægges 100% af ovenstående priser.
** Hele operationen er beregnet til maximalt 1/2 time alt inkl., (løft, højtryksspuler, til- og bortkørsel mv., så kran og bemanding er klar til næste båd).
Krantid herudover afregnes med kranprisen pr. påbegyndt 1/2 time. 

MASTEKRAN: (inklusiv moms)

Brug af mastekran til master samt både <2.500 kg

Pr. minut
1,00 kr.
Brug af mastekran til master samt både <2.500 kg for hjemmehørende klubbåde

-

Gratis

BÅDSTATIVER, KONTRAKT: (inklusiv moms)
3 tons sejlbåd
Pr. stk.
626,00 kr.
3 tons sejlbåd med mast
Pr. stk.
831,00 kr.
3 tons motorbåd

Pr. stk.

693,00 kr.

6 tons sejlbåd
Pr. stk.

806,00 kr.

6 tons sejlbåd med mast
Pr. stk.
1048,00 kr.
6 tons motorbåd
Pr. stk.

988,00 kr.

12 tons sejlbåd
Pr. stk.
1079,00 kr.
12 tons sejlbåd med mast
Pr. stk.
1.440,00 kr.
12 tons motorbåd
Pr. stk.
1.265,00 kr.
18 tons sejlbåd
Pr. stk.
2.308,00 kr.
18 tons sejlbåd med mast
Pr. stk.
2.530,00 kr.
18 tons motorbåd
Pr. stk.
2.368,00 kr.
BÅDSTATIVER, UGELEJE: (inklusiv moms)
Pr. sæt
Pr. uge
400,00 kr.
Ekstra støtteben på stativer + betaling for havneassistance efter medgået tid
Pr. sæt
288,00 kr.

For ikke hjemmehørende både pålægges lejen 100% på ovennævnte priser.

Tillæg for erhvervsdrivende, (gæstebåde under reparation)

Normaltakst +50%

PLADSLEJE FOR OPBEVARING AF PRIVATE EFFEKTER PÅ HAVNEN: (inklusiv moms)

Container og lignende til opbevaring af private effekter

Grundbeløb

2.970,00 kr.
Derudover betales variabelt beløb pr. kvm. areal, afrundet til nærmeste halve meter. 

Pr. kvm.

292,00 kr.

(Der betales ikke for containere til brug for klubbernes eget materiel)

KLUBAKTIVITETER:

Overnatning pr. telt

Pr. døgn

62,00 kr.

Overnatning pr. campingvogn

Pr. døgn

100,00 kr.

Pladsleje pr. festtelt/arrangørtelt ved arrangementer

Pr. døgn

314,00 kr.

FISKERITAKSTER FOR ERHVERVS- OG BIERHVERVSFISKERE: 

Pladsleje pr. båd pr. måned, (opgøres to gange årligt) + vareafgift

Pr. mdr.

62,00 kr.

VINTERBÅDPLADS:

Traileropbevaring på vinterbådspladsen

Pr. kvm.

92,00 kr.

Bad

Brusebad

5 minutter

10,00 kr.

VASKERI

Vaskemaskine

Pr. gang

50,00 kr.

Tørretumbler

Pr. gang

50,00 kr.

ØVRIGE TAKSTER:

Benyttelse af kajer til søsætning/optagning med eksternt firma

Pr. gang

250,00 kr.

Udkaldskaldstillæg for havneassistance, (udenfor normal arbejdstid)

Pr. gang

1050,00 kr.

Havneassistance (uden for normal arbejdstid på hverdage) +50%

Pr. 1/2 time, pr. mand

524,00 kr.

Bjærgning af havarister, (inden for en radius af 3 sømil)

 Pr. time

1675,00 kr. 

Gebyr for påsætning af manglende årsmærke

Pr. gang

250,00 kr.

Takst for havneassistance pr. mand + 100% tillæg i weekend og helligdage

Pr. ½ time

349,00 kr.