Prisliste gæster

Her kan du se de gældende takster i Nyborg Marina.

Havnepenge og koder til bad mv. kan købes i automaterne ved havnekontoret eller toiletbygningen i Vesterhavnen ved Lauses Grill eller cpay.dk/site/marnybor

El og vand er inklusiv i gæstepriser.

Takstoversigt 2024

Ydelse

Enhed

Takst

  • GEBYRER: (Der tillægges ikke moms på gebyrer)
Gebyr for manglende betaling af gæsteplads = dobbelt gæstetakst

Pr. gang/minimum

316,00 kr.

BRUG AF SLÆBESTED:
(inklusiv moms)

Pris pr. bomåbning med kode

Pr. bomåbning

60,00 kr.

20 bomåbninger med kort

Pr. kort

600,00 kr.

40 bomåbninger med kort
Pr. kort
 900,00 kr.
GÆSTESEJLERE: (inklusiv moms) pr. overnatning
Længde fra 0-7 m
Pr. båd - pr. døgn 

158,00 kr. (21 €)

Længde fra 7-11 m
Pr. båd - pr. døgn
200,00 kr. (27 €)
Længde fra 11-15 m (max. 10 personer)
Pr. båd - pr. døgn
250,00 kr. (33 €)
Længde fra 15-20 m (max. 10 personer)
Pr. båd - pr. døgn
311,00 kr. (41 €)

 

Længde over 20 m (max. 10 personer)
Pr. båd - pr. døgn
460,00 kr. (61 €)
Over 10 personer i både - uanset længde
Pr. båd - pr. døgn
690,00 kr. (92 €)
Bad:

5 minutter

10,00 kr.
TS både (Træskibssammenslutningens både) gratis 3 døgn årligt, herefter gæstesejlertakst

-

-

Miljøafgift, (el og strøm), for TS både under 20 meter (Træskibssammenslutningens både)
Pr. døgn
115,00 kr.
Miljøafgift, (el + strøm), for TS både over 20 meter (Træskibssammenslutningens både)
Pr. døgn
230,00 kr.
AUTOCAMPERE:
Alle priser er inklusiv vand og strøm
Betaling pr. overnatning
Pr. døgn 
200,00 kr. (27 €)
RABATORDNINGER:
Ved køb af 4 overnatninger, betales der kun for 3 overnatninger. 25% rabat
Ved køb af min. 14 sammenhængende overnatninger ydes 30% rabat
Ved køb af min. 28 sammenhængende overnatninger ydes 40% rabat
Fra og med efterårsferien til og med påskeferien gives der 50 % rabat for gæstesejlere.

Rabat for gæsteleje for ubemandede både 

Normaltakst -50%

Der er frit anløb kl. 10-14 uden forbrug af vand og strøm

SALG AF BRÆNDSTOF: Prisen reguleres i forhold til dagsprisen

pr. liter

dagspris

BÅDKRAN: (inklusive moms)
Perioderne 15.3.-14.6 samt 01.09-30.11.:
Vægt >10 ton **
Pr. løft
750,00 kr.
Vægt 10-15 ton **
Pr. løft
1000,00 kr.
Vægt <15 ton **
Pr. løft
1.500,00 kr.
Perioderne 15.06-31.08 samt 01.12.-14.3.:
Vægt >10 ton **
Pr. løft
1125,00 kr.
Vægt 10-15 ton **
Pr. løft
1.500,00 kr.
Vægt <15 ton **
Pr. løft
2.250,00 kr.

Serviceløft for både, (båden hænger i stropperne)

Pr. løft

500,00 kr.

Leje af højtryksspuler i forbindelse med kranløft
Pr. gang
105,00 kr.

Tillæg for erhvervsdrivende, (gæstebåde under reparation)

Normaltakst +50%

Kranløft af ikke hjemmehørende både pålægges 100% af ovenstående priser.
Weekend og helligdage tillægges 100% af ovenstående priser.
** Hele operationen er beregnet til maximalt 1/2 time alt inkl., (løft, højtryksspuler, til- og bortkørsel mv., så kran og bemanding er klar til næste båd).
Krantid herudover afregnes med kranprisen pr. påbegyndt 1/2 time. 

MASTEKRAN: (inklusiv moms)

Brug af mastekran til master samt både <2.500 kg

Pr. minut
1,00 kr.
BÅDSTATIVER, UGELEJE: (inklusiv moms)
Pr. sæt
Pr. uge
400,00 kr.
Ekstra støtteben på stativer + betaling for havneassistance efter medgået tid
Pr. sæt
288,00 kr.

For ikke hjemmehørende både pålægges lejen 100% på ovennævnte priser.

Tillæg for erhvervsdrivende, (gæstebåde under reparation)

Normaltakst +50%

SKIBSAFGIFTER ERHVERV:
For hvert anløb betales pr. BRT - afgiften dækker skibets henliggen i 1 uge.
Kr. pr. BRT
4,30 kr.
El og vand afregnes efter forbrug.

VASKERI

Vaskemaskine

Pr. gang

50,00 kr.

Tørretumbler

Pr. gang

50,00 kr.

ØVRIGE TAKSTER:

Benyttelse af kajer til søsætning/optagning med eksternt firma

Pr. gang

250,00 kr.

Udkaldskaldstillæg for havneassistance, (udenfor normal arbejdstid)

Pr. gang

1050,00 kr.

Havneassistance (uden for normal arbejdstid på hverdage) +50%

Pr. 1/2 time, pr. mand

524,00 kr.

Bjærgning af havarister, (inden for en radius af 3 sømil)

 Pr. time

1675,00 kr. 

Takst for havneassistance pr. mand + 100% tillæg i weekend og helligdage

Pr. ½ time

349,00 kr.