Priser erhverv

Priser for 2024

Skibsafgiften

Beregnes efter BT og betales efter eget valg pr. anløb med kr. 4,30 øre pr. BT per uge, eller evt. som en månedsafgift.

El og vand afregnes efter forbrug.

Fiskeritakster for erhvervs- og bierhvervsfiskere

Pladsleje pr. båd pr. måned, (opgøres 2 gange årligt) + vareafgift: 54 kr.