Priser erhverv

Priser for 2021

Skibsafgiften

Beregnes efter BT og betales efter eget valg pr. anløb med kr. 4,30 øre pr. BT per uge, eller evt. som en månedsafgift.

Vand: 60 kr. pr. m3 Prisen dækker både vand og spildevandsafgift.

El: 3 kr. pr. kWh

Fiskeritakster for erhvervs- og bierhvervsfiskere

Pladsleje pr. båd pr. måned, (opgøres 2 gange årligt) + vareafgift: 53 kr. pr. måned.