Priser erhverv

Priser for 2020:

 

Skibsafgiften

Beregnes efter BT og betales efter eget valg pr. anløb med kr. 4,11 øre pr. BT per uge, eller evt. som en månedsafgift.

Vand: 60 kr. pr. m3 Prisen dækker både vand og spildevandsafgift.

El: 2 kr. pr. kWh

Fiskeritakster for erhvervs- og bierhvervsfiskere:

Pladsleje pr. båd pr. måned, (opgøres 2 gange årligt) + vareafgift: 51 kr. pr. måned.

 

Se alle havnens priser her

Sidst opdateret 06. marts 2020