Tømmergraven

I 2021 har Nyborg Marina indviet et helt nyt bassin "Tømmergraven".

I vores nye marina Tømmergraven ved Midtermolen er der ca. 26 bådpladser. Det er her, vi har de største pælepladser på 5x18 meter, men her er også langskibspladser til gæster ved hhv. den lille bro i bunden og på indersiden af ydermolen.

Gæster kan også, som i resten af havnen, ligge på de grønne pladser.

Vand og el forefindes på broerne.Her er også servicebygning med toilet, bad, vaskeri og automat, hvor man kan betale havnepenge og købe havnekort til brug i vaskeri og bad.

Tømmergraven er i øvrigt et af de ældste bassiner i Nyborg, hvor der blev sejlet tømmer til byen allerede fra 1883.