Kongens Skibsbro

Ved Kongens Skibsbro lægger Kongeskibet og andre større skibe til, når de gæster byen.

Kongens Skibsbro er navngivet efter reformationskongen Christian 3., der oprindelig anlagde skibsbroen i 1548. Her anlagde kongen sin nye skibsbro ved Strandporten og gjorde gaden bredere, så han kunne ride standsmæssigt ind i sin nye hovedstad i spidsen for op til 300 ryttere. 

I fornyet form stod skibsbroen færdig som en pælebro i 1752; forud var gået 13 års arbejde med uddybning af havnen ved hjælp af en muddermølle. I 1826 blev pælebroen ændret til den fast opfyldte mole, som vi har i dag.

FORSAVN

Yderst på Kongens Skibsbro mødes sejlerne af monumentet FORSAVN, indviet 6. juni 2018. Det skal erindre os om de omkomne søfolk fra Nyborg under krigen 1939-1945.

Indvielsen blev markeret med et arrangement med taler af krigssejleren Evald Brinck, borgmester Kenneth Muhs, formand for Marineforeningen Kurt Verner og fra Marineforeningens arbejdsgruppe Mogens Larsen.

Den 22. juni 2018 blev publikationen "Mindeskrift for omkomne søfolk fra Nyborg 1939-1945 offentliggjort ved et arrangement i Nyborg Marineforening, og samtidig blev der sat punktum for arbejdet med at få etableret et mindesmærke for krigssejlerne herfra.

Publikationen er udarbejdet af Nyborg Kommunes kommunikationsafdeling og Nyborg Marineforening og udgivet i anledning af indvielsen af Monumentet FORSAVN.