Kanalhavnen

Kanalhavnen starter i Østerhavnen og munder ud i et tidligere DSB færgeleje.

Kun små motorbåde uden mast kan sejle hele vejen gennem kanalen, der går under den lave bro til Dampskibsmolen. Der er indsejling til kanalen fra Østerhavnen eller fra Nyborg Fjord.

De gule bøjer i sydenden markerer en lavere dybde og skal holdes på østsiden af båden.

Der er ca. 20 bådpladser.

Vand og elstik findes på kajerne. I tilfælde af forbrug over 800 W kontaktes havnens personale.

Havnepenge betales i automaterne ved Østerhavnen ved den offentlige toiletbygning ved Lauses grill, hvor kort til toilet og bad også trækkes. Der findes også en automat ved Havnekontoret på Havnepromenaden 2A.