Helhedsplan for Nyborg Marina

Der er sat oversigtstavle op ved Havnekontoret og på pladsen ved Gæstepieren, hvor man kan se helhedsplanens indhold. Da den er fra 2016 er nu under revidering, så der er en opdateret udgave på vej.

Nye bygninger til havnekontor og klubber

I starten af 2019 stod de nye bygninger til havnekontor, dykkerklub, småbådsklub og motorbådsklub færdige, og de flotte, arkitekttegnede bygninger kan ses på Havnepromenaden 2-4. 

Multibassin

Det er besluttet, at klublokaler, omklædning mv. flyttes i land, hvorfor der skal bygges på området ved det gamle havnekontor. Derfor skal der udarbejdes et nyt projekt, og arbejdet starter sandsynligvis først i 2021. Selve multibassinnet skal naturligvis fortsat ligge i vandet.

Tømmergraven

Arbejdet med at etablere en ny marina i Tømmergraven ved byggeriet Midtermolen starter til maj 2020, hvor vej, P-pladser, torv og servicebygning etableres. September 2020 bliver der slået pæle til bådpladserne, og byggeriet af broerne påbegyndes.