Dykning i havnen

Regler for dykning i havnen

Dykning i havnen er kun tilladt efter havnemyndighedens forudgående tilladelse.
Dykker i vandet skal tilkendegives, hvor det bedst kan ses, ved det internationale signalflag A mindst 1 m højt som udspilet flag eller plade.
Fartøjer skal passere med særlig forsigtighed og stoppet skrue.

Ovenstående gælder i henhold til Transportministeriets BEK nr. 9139 af 15.04.2002, Standardordensreglement for lystbådehavne, samt BEK nr. 656 af 20.05.2020, Bekendtgørelse om sejlads m.m. i visse danske farvande.