Vandscooter, jetski og lignende

Det meste af farvandet omkring Nyborg er et Natura 2000-område, hvor man ikke må sejle med vandscooter, jetski eller lignende.

I Nyborg Marinas søområde gælder følgende:

  • Sejlads med vandscooter, jetski og lignende kræver forudgående, konkret tilladelse fra havnekontoret.

  • Dette følger af pkt. 4.7 i ”Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne”, BEK 9139 af 15/04/2002.

  • Ved anmodninger om tilladelse, skal havnekontoret foretage en konkret vurdering af, om der skal gives tilladelse.

  • Der vil ikke blive meddelt tilladelse, hvis sejlads med vandscooter, jetski og lignende ikke vurderes at være foreneligt med den fornødne sikkerhed for alle brugere af havnen.

  • I perioder med mange brugere i vandet, fx roere, børnesejlads, stand up paddling, dykkere mv. vil det normalt ikke blive vurderet som sikkerhedsmæssigt foreneligt med havnens øvrige brugere, at der sejles med vandscootere, jetski og lignende.

  • Der kan dermed kun opnås tilladelse i perioder med lav aktivitet i havnen, hvor det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt at tillade sejlads med vandscootere, jetski og lignende.

  • Der kan derfor ikke forventes tilladelse til sejlads med vandscooter, jetski og lignende i sommerhalvåret, (fra påskeferien til efterårsferien).

Se evt. definition af vandscooter mv i vandscooterbekendtgørelsens kapitel 1, §1.