Reglement for Nyborg Marina

Nyborg Marina består af marinaen, fiskerihavnen, Vesterhavnen, Østerhavnen, Kanalen og Tyrmolen. Havnene ejes af Nyborg Kommune.