Prisliste

Her kan du se de gældende takster.

Taksterne vedtages af Byrådet og betales således:

1. rate for perioden 1.1.-30.6. forfalder 1.5.

2. rate for perioden 1.7.-31.12. forfalder 1.9.

Lejen udregnes således:
Bådens største længde x største bredde x 247,- kr. (2022) + grundbeløb 2.463,- kr. (2022).

Takstoversigt 2022

Ydelse

Enhed

Takst

  • Gebyrer: (Der tillægges ikke moms til gebyrer)

Gebyr for optagelse på venteliste til bådplads

Engangsbeløb

260,00 kr.

Gebyr for manglende betaling af gæsteplads = dobbelt gæstetakst

Pr. gang/minimum

266,00 kr.

  • Faste liggepladser, kontrakt (bådplads / stadeplads på land inkl. moms)

Kølbåde/motorbåde, grundbeløb (beløbet angivet pr. år)

Pr. båd

2.463,00 kr.

Kølbåde/motorbåde, variabelt tillæg (beløbet angivet pr. år)

Pr. kvm.

247,00 kr.

Dog minimum

Pr. båd

3.163,00 kr.

Åbne joller - (max 5 x 1,80) - betaler ikke grundgebyr

Pr. kvm.

247,00 kr.

Brug af slæbested 
(inklusive moms)

Pris pr. bomåbning med kode

Pr. bomåbning

50,00 kr.

20 bomåbninger med kort

Pr. kort

500,00 kr.

40 bomåbninger med kort
Pr. kort
 800,00 kr.
Depositum på kort (refunderes ved aflevering)
Pr. kort
50,00 kr.
Hver klub tildeles et 40 turskort uden beregning
Gæstesejlere (inklusive moms): pr. overnatning
Længde fra 0-7 m
Pr. båd - pr. døgn (18 €)
134,00 kr.
Længde fra 7-11 m
Pr. båd - pr. døgn (21 €)
156,00 kr.
Længde fra 11-15 m (max. 10 personer)
Pr. båd - pr. døgn (25 €)
186,00 kr.
Længde fra 15-20 m (max. 10 personer)
Pr. båd - pr. døgn (28 €)
212,00 kr.
Længde over 20 m (max. 10 personer)
Pr. båd - pr. døgn (44 €)
330,00 kr.
Over 10 personer i både - uanset længde
Pr. båd - pr. døgn (71 €)
532,00 kr.
Bad: (6 kr. pr. på begyndt 3 minutter)
Pr. bad 3 minutter
6,00 kr.
TS både (Træskibssammenslutningens både) gratis 3 døgn årligt, herefter gæstesejlertakst
Miljøafgift, (el og strøm), for TS både under 20 meter (Træskibssammenslutningens både)
Pr. døgn
68,00 kr.
Miljøafgift, (el + strøm), for TS både over 20 meter (Træskibssammenslutningens både)
Pr. døgn
136,00 kr.
Autocampere:
Betaling pr. overnatning
Pr. døgn (21 €)
156,00 kr.
Rabatordninger:
Ved køb af 4 overnatninger, betales der kun for 3 overnatninger. 25% rabat
Ved køb af min. 14 sammenhængende overnatninger ydes 30% rabat
Ved køb af min. 28 sammenhængende overnatninger ydes 40% rabat
Fra og med efterårsferien til og med påskeferien gives der 50 % rabat for gæstesejlere.
Der kan i særlige tilfælde ydes rabat til gæste sejlere.
Der er frit anløb kl. 10-14
El:
El udenfor sæson, (15.11.-31.3.), afregnes efter dagspris pr. kWh. Kun tilladt efter aftale.
Bådkran: (inklusive moms)
Sæsonprisliste 15.3.-15.11.:
Vægt 0-10 ton **
Pr. løft
594,00 kr.
Vægt 11-15 ton **
Pr. løft
893,00 kr.
Vægt 16-20 ton **
Pr. løft
1.185,00 kr.
Uden for sæson 16.11.-14.3.:
Vægt 0-10 ton **
Pr. løft
889,00 kr.
Vægt 11-15 ton **
Pr. løft
1.338,00 kr.
Vægt 16-20 ton **
Pr. løft
1.779,00 kr.
Nødløft af fiskerbåde
Pr. løft
478,00 kr.
Leje af højtryksspuler i forbindelse med kranløft
Pr. gang
100,00 kr.

Løft af ikke hjemmehørende både pålægges 50 % af ovenstående priser.
Weekend og helligdage: + 50 % af ovenstående priser.
** Hele operationen er beregnet til maximalt 1/2 time alt inkl., (løft, højtryksspuler, kørsel mv.). Krantid herudover afregnes med kranprisen pr. påbegyndt 1/2 time.

Mastekran: (inklusiv moms)

Brug af mastekran til master samt både <2.500 kg

Pr. minut
1,00 kr.
Brug af mastekran til master samt både <2.500 kg for hjemmehørende klubbåde
Gratis
Bådstativer, kontrakt vintersæson: (inklusiv moms)
3 tons sejlbåd
Pr. stk.
530,00 kr.
3 tons sejlbåd med mast
Pr. stk.
704,00 kr.
3 tons motorbåd
3 tons motorbåd
3 tons motorbåd
6 tons sejlbåd
Pr. stk.

683,00 kr.

6 tons sejlbåd med mast
Pr. stk.
887,00 kr.
6 tons motorbåd
Pr. stk.

836,00 kr.

12 tons sejlbåd
Pr. stk.
913,00 kr.
12 tons sejlbåd med mast
Pr. stk.
1.219,00 kr.
12 tons motorbåd
Pr. stk.
1.071,00 kr.
18 tons sejlbåd
Pr. stk.
1.954,00 kr.
18 tons sejlbåd med mast
Pr. stk.
2.142,00 kr.
18 tons motorbåd
Pr. stk.
2.005,00 kr.
Bådstativer, dagsleje: (inklusiv moms)
3 ton
Pr. dag
50,00 kr.
6 ton
Pr. dag
60,00 kr.
12 ton
Pr. dag
70,00 kr.
18 ton
Pr. dag
80,00 kr.
For ikke-hjemmehørende både pålægges lejen 50% af ovennævnte priser. Desuden betales gæsteafgift.
Skibsafgifter erhverv:
For hvert anløb betales pr. BRT - afgiften dækker skibets henliggen i 1 uge.
Kr. pr. BRT
4,30 kr.
El og vand afregnes efter forbrug.
Pladsleje for opbevaring af private effekter på havnen: (inklusiv moms)

Container og lignende til opbevaring af private effekter

Grundbeløb

2.515,00 kr.
Derudover betales variabelt beløb pr. kvm. areal, afrundet til nærmeste halve meter. (Der betales ikke for containere til brug for klubbernes eget materiel)

Pr. kvm.

247,00 kr.
Udlejningsbåde:
Både til udlejning under 2 BRT (betaler 50 % af jolletakst)
Pr. kvm.
123,00 kr.
Havarister:
Både der søger nødhavn, ligger gratis de 2 første døgn, herefter betales pr. døgn.

Pr. døgn

53,00 kr.
Klubaktiviteter:

Overnatning pr. telt

Pr. døgn

53,00 kr.

Overnatning pr. campingvogn

Pr. døgn

85,00 kr.

Pladsleje pr. festtelt/arrangørtelt ved arrangementer

Pr. døgn

266,00 kr.

Fiskeritakster for erhvervs- og bierhvervsfiskere: 

Pladsleje pr. båd pr. måned, (opgøres to gange årligt) + vareafgift

Pr. mdr.

53,00 kr.

Traileropbevaring på vinterplads

Pr. kvm.

80,00 kr.

Øvrige takster:

Takst for havneassistance, (ydelser ud over forventelig service)

Pr. 1/2 time pr mand

323,00 kr.

Udkaldskaldstillæg for havneassistance, (udenfor normal arbejdstid)

Pr. gang

518,00 kr.

Bjærgning af havarister, (indenfor en radius af 3 sm)

 Pr. time

1553,00 kr.