Kranbooking

Find en krantid hos Nyborg Marina

Kranbooking

Kranbooking

Første gang systemet benyttes, skal man oprette sig med e-mail og mobilnummer, som skal stemme overens med det, havnekontoret har registreret.

Når først man er oprettet som bruger, kender systemet alle relevante oplysninger om bruger, båd og stativ, når man har logget ind, og man kan let booke en krantid.

Båden kan kun komme på land, hvis man har stativaftale, og kun i det aftalte stativ. Ønskes ændringer, fx. fordi man gerne vil stå med mast på land, skal det aftales med havnekontoret i god tid. 

Der er krantider på hverdage.

Der betales ved booking, som ved øvrige køb på internettet.

Når købet er gennemført modtages en sms som bekræftelse.

Havnekontoret hjælper gerne ved problemer.

Ønsker bookingen aflyst kontaktes havnekontoret min. 24 timer før aftalt tid - ellers betales ny tid.

Kranbookingen kan KUN benyttes af fastliggere. Andre må kontakte havnekontoret.

 

Sådan fungerer det:

Havnens medarbejdere sørger for, at båden kommer op i det aftalte stativ og bliver kørt op på vinterpladsen eller søsat.

Vær opmærksom på, at man booker en halv time ad gangen, alt inklusiv –optagning/søsætning, højtryksspuler, stativ og kørsel til/fra vinterpladsen, og det er vigtigt at være helt klar til tiden og holde sig inden for den aftalte tid.

Det er bådejers ansvar at vide, hvor båden skal løftes. Løftemærker og årsmærker udleveres af personalet.

Båden lægges til med styrbord side til kajen.

Husk at være mindst to personer per båd. Dette af sikkerhedsmæssige årsager, da I bl.a. skal styre båden under løftet.

Der skal bæres hjelm i kranområdet. Hjelm kan lånes.

Kranen kører ikke i frostvejr og i kraftig blæst. Hvornår det blæser for meget afhænger af vindretning og -styrke, og afgøres suverænt af kranføreren. Det kan være meget ærgerligt, men er for alles sikkerhed.

Vedsøsætning fjernes maling, affald og øvrige efterladenskaber umiddelbart efter søsætning, så intet er efterladt på vinterpladsen.

Prisen for kranløft pålægges 50% fra 15. november-15. marts.