For erhvervsskibe

Erhvervsskibe er velkomne i Marinaen.

Havnekontoret kontaktes før anløb og ved afgang på 6333 7983 eller lim@nyborg.dk 

Erhvervsskibe kan enten ligge på Sydkajen, kaj 4, lige nord for det grønne formørkelsesfyr, eller på Kongens Skibsbro, kaj 8, vestsiden af Østerhavnen. Nokken, sydenden af kongens skibsbro er også en mulighed.

Skibe må kun have generatoren kørende, hvis den støjer <40dB. Ellers skal man bruge landstrøm, som forefindes på de nævnte kajer.

Man aflæser selv sit forbrug, som ved afgang sendes til havnekontoret, sammen med betalers informationer..

Har skibet brug for brændstof, vand, afhentning af affald mv., så kontakt havnekontoret.