Prisliste

Taksterne vedtages af Byrådet og betales således:

1. rate for perioden 1.1.-30.6. forfalder 1.5.

2. rate for perioden 1.7.-31.12. forfalder 1.9.

Lejen udregnes således:
Bådens største længde x største bredde x 242,- kr. (2021) + grundbeløb 2.415,- kr. (2021).

Takstoversigt 2021

Ydelse Enhed Takst
Gebyrer: (Der tillægges ikke moms til gebyrer)
Gebyr for optagelse på venteliste til bådplads Engangsbeløb 260,00 kr.
Gebyr for fortsat optagelse på venteliste Pr. år 105,00 kr.
Flyttegebyr Pr. gang. 230,00 kr.
Opkrævningsgebyr på bro Pr. gang. 100,00 kr.
Gebyr for manglende betaling af gæsteplads = dobbelt gæstetakst Pr. gang/minimum 262,00 kr.
Faste liggepladser, kontrakt (bådplads / stadeplads på land inkl. moms)
Kølbåde/motorbåde, grundbeløb (beløbet angivet pr. år) Pr. båd 2.415,00 kr.
Kølbåde/motorbåde, variabelt tillæg (beløbet angivet pr. år) Pr. kvm. 242,00 kr.
Dog minimum Pr. båd 3.101,00 kr.
Åbne joller - (max 5 x 1,80) - betaler ikke grundgebyr Pr. kvm. 242,00 kr.
Brug af slæbested 
(inklusive moms)
Pris pr. bomåbning med kode Pr. bomåbning 50,00 kr.
20 bomåbninger med kort Pr. kort 500,00 kr.
40 bomåbninger med kort Pr. kort  800,00 kr.
Depositum på kort (refunderes ved aflevering) Pr. kort 50,00 kr.
Hver klub tildeles et 40 turskort uden beregning - -
Gæstesejlere (inklusive moms): pr. overnatning
Længde fra 0-7 m Pr. båd - pr. døgn (17 €) 131,00 kr.
Længde fra 7-11 m Pr. båd - pr. døgn (20 €) 153,00 kr.
Længde fra 11-15 m (max. 10 personer) Pr. båd - pr. døgn (23 €) 182,00 kr.
Længde fra 15-20 m (max. 10 personer) Pr. båd - pr. døgn (27 €) 208,00 kr.
Længde over 20 m (max. 10 personer) Pr. båd - pr. døgn (41 €) 324,00 kr.
Over 10 personer i både - uanset længde Pr. båd - pr. døgn (67 €) 522,00 kr.
Bad: (5 kr. pr. på begyndt
3 minutter)
Pr. bad 3 minutter 5,00 kr.
TS både (Træskibssammenslutningens både) gratis de 3 første døgn, herefter gæstesejlertakst - -
Miljøafgift for TS både under 20 meter (Træskibssammenslutningens både) Pr. døgn 67,00 kr.
Miljøafgift for TS både over 20 meter (Træskibssammenslutningens både) Pr. døgn 133,00 kr.
Autocampere:
Betaling pr. overnatning Pr. døgn 153,00 kr.
Rabatordninger:
Ved samtidig køb af 4 overnatninger, betales der kun for 3 overnatninger. Fra efterårsferien til og med påskeferien gives der 50 % rabat for gæstesejlere. Der kan i særlige tilfælde ydes rabat til gæste sejlere.
El:
El udenfor sæson (15.11.-31.3.) afregnes efter dagspris pr. kwh. Kun tilladt efter aftale.
Bådkran: (inklusive moms)
Sæsonprisliste 15.3.-15.11.:
Vægt 0-10 ton ** Pr. løft 582,00 kr.
Vægt 11-15 ton ** Pr. løft 875,00 kr.
Vægt 16-20 ton ** Pr. løft 1.162,00 kr.
Uden for sæson 16.11.-14.3.:
Vægt 0-10 ton ** Pr. løft 872,00 kr.
Vægt 11-15 ton ** Pr. løft 1.312,00 kr.
Vægt 16-20 ton ** Pr. løft 1.744,00 kr.
Nødløft af fiskerbåde Pr. løft 469,00 kr.
Leje af højtryksspuler ifbm kranløft Pr. gang 100,00 kr.
Løft af ikke hjemmehørende både pålægges 50 % af ovenstående priser.
Weekend og helligdage: + 50 % af ovenstående priser.
** Et løft er beregnet til maximalt en 1/2 time alt inkl., krantid herudover afregnes med løfteprisen pr. påbegyndt 1/2 time.
Mastekran: (inklusiv moms)
Brug af mastekran til både under 2500 kg. Pr. løft 105,00 kr.
Brug af mastekran til kran Pr. løft 26,00 kr.
Brug af mastekran til både og master for hjemmehørende klubbåde Gratis -
Bådstativer, kontrakt vintersæson: (inklusiv moms)
3 tons sejlbåd Pr. stk. 520,00 kr.
3 tons sejlbåd med mast Pr. stk. 690,00 kr.
3 tons motorbåd Pr. stk. 575,00 kr.
6 tons sejlbåd Pr. stk. 670,00 kr.
6 tons sejlbåd med mast Pr. stk. 870,00 kr.
6 tons motorbåd Pr. stk. 820,00 kr.
12 tons sejlbåd Pr. stk. 895,00 kr.
12 tons sejlbåd med mast Pr. stk. 1.195,00 kr.
12 tons motorbåd Pr. stk. 1.050,00 kr.
18 tons sejlbåd Pr. stk. 1.916,00 kr.
18 tons sejlbåd med mast Pr. stk. 2.100,00 kr.
18 tons motorbåd Pr. stk. 1.966,00 kr.
Bådstativer, dagsleje: (inklusiv moms)
3 ton Pr. dag 50,00 kr.
6 ton Pr. dag 60,00 kr.
12 ton Pr. dag 70,00 kr.
18 ton Pr. dag 80,00 kr.
 For ikke-hjemmehørende både pålægges lejen 50% af ovennævnte priser    
Skibsafgifter erhverv:
For hvert anløb betales pr. bruttoregistertons, afgiften dækker skibets henliggen i 1 uge. Kr. pr. bruttoregistertons 4,11 kr.
El og vand afregnes efter forbrug.
Pladsleje for opbevaring af private effekter på havnen: (inklusiv moms)
Container og lignende til opbevaring af private effekter Grundbeløb 2.466,00 kr.
Derudover betales variabelt beløb pr. kvm. areal, afrundet til nærmeste halve meter (der skal ikke betales for containere opstillet på havnens område til brug for klubbernes eget materiel) Pr. kvm. 242,00 kr.
Udlejningsbåde:
Både til udlejning til under 2 Brt. tons (betaler 50 % af jolletakst) Pr. kvm. 121,00 kr.
Havarister:
Både der søger nødhavn, ligger gratis de 2 første døgn, herefter betales pr. døgn. Pr. døgn 52,00 kr.
Klubaktiviteter:
Overnatning pr. telt Pr. døgn 52,00 kr.
Overnatning pr. campingvogn Pr. døgn 83,00 kr.
Pladsleje pr. festtelt/arrangørtelt ved arrangementer Pr. døgn 261,00 kr.
Fiskeritakster for erhvervs- og bierhvervsfiskere: 
Pladsleje pr. båd pr. måned (opgøres to gange årligt) + vareafgift Pr. mdr. 52,00 kr.
Øvrige takster: .
Takst for havneassistance, (ydelser ud over forventelig service) Pr. 1/2 time pr mand 317,00 kr.
Udkaldskaldstillæg for havneassistance, (udenfor normal arbejdstid) Pr. gang 508,00 kr.
 Bjærgning af havarister, (indenfor en radius af 3 sm)  Pr time 1523,00 kr. 

Sidst opdateret 23. februar 2021