September 2021

Nyhedsbrev september 2021.

Forhåbentlig har I haft masser af glæde af båden i sommer, og været ude at få lidt luft under vingerne.
På havnen har vi igen i år haft rigtig travlt og slået rekord både for antal nye fastliggere og gæster.
Nu går sæsonen på hæld, og nogle af bådene skal snart på land, mens andre bliver liggende vinteren over.
Jeg har samlet de vigtigste informationer om den kommende periode herunder.

Havnen lukkes

Den 2. - 4. september afholdes kapsejladsen Vegvisir her i Nyborg. Omkring 200 både deltager, og de skal alle ligge i Øster- og Vesterhavnen, der derfor vil være lukket for al øvrig trafik 28. august til og med 5. september 2021. 
De der har både/skibe i området er orienteret.
Selve marinaen er ikke berørt af lukningen, men vær ekstra opmærksom hvis I sejler ud, så I ikke ligger i vejen for kapsejlerne.

Vegvisir Race - Nyborg 2021

Havnen bliver fuld af både fra den kommende weekend, og der bliver masser at se på fra 2.-4. september, hvor Vegvisir kapsejladsen afholdes. 
Sejlernes biler og trailere vil blive parkeret på vinterpladsen.

Koncert

Søs Fenger giver gratis koncert på Heimdals Plads lørdag 4. september kl. 1430 i forbindelse med afslutningen på Vegvisir Race - Nyborg 2021.

Havnens Dag

Lørdag 4. september kl. 10-14 afholder Nyborg Marina for første gang Havnens Dag. Aktiviteterne vil hovedsagelig foregå ved klubberne ved Griffensund og i kranområdet. 
Der er masser at komme efter - prøv fx at sejle kajak eller sejljolle, besøg marinehjemmeværnets skibe og se dem bjærge en overbordfalden person, eller lær selv at skifte gaspatron i redningsvesten og at bruge Sejl Sikkert apps. Politi og Beredskab kommer også, så tag familien med.

Du kan se programmet her

Havnekontoret

Havnekontorets åbningstider er kl. 8-9:30 på hverdage, hvor telefonen også er åben. Tlf. 6333 7083. 
Vi er dog på kontoret/havnen det meste af dagen, og kan oftest lave aftaler på andre tider. Skriv gerne på e-mail: lim@nyborg.dk

Vagttelefon

Uden for almindelig kontortid er det Beredskab Fyn, der passer vagttelefonen tlf. 6333 7983.
Ved akutte problemer kontakter de os på havnen.

Vinter og stativer

Hvis man vil have sin båd stående på land her om vinteren, skal man være med i vores stativordning. 
Båden skal stå i havnens stativ, medmindre man har en anden aftale fra før 2015.
Da stativerne skal bestilles, og der er leveringstid, skal I hurtigst muligt og senest 15. september give besked til os, hvis I ønsker båden på land her, og ikke har en eksisterende aftale. 
Skal båden op med mast, skal den være søsat inden 1. maj!
Stativerne fås til hhv. 3, 6, 12 og 18 ton, og bådens samlede vægt må ikke overstige den vægt, stativet er beregnet til, så husk tankindhold, løsøre mv. 

Oprydning vinterplads

Pladsen skal udnyttes bedst muligt, vi skal bl.a. tage hensyn til store både og både med mast, og desuden har vi fået mange flere fastliggere i år, som også skal kunne være der. Man kan derfor ikke regne med at båden kommer til at stå hvor den plejer. 
Pladsen bliver ryddet op i de kommende uger, og det vi ikke har en aftale om, og som man ikke selv har ryddet væk, vil vi fjerne – træstykker, jern, trailere mv.

Kranbooking

Her kan du selv bestille tid til optagning af din båd

Udfyld felterne så godt som muligt, så vi kan være forberedt, og yde en god service.
Vær opmærksom på, at man booker en halv time ad gangen, alt inklusiv, og det er vigtigt at være helt klar til tiden, og holde sig inden for den aftalte tid, da en anden har næste tid. 
Inden krantiden betaler man i automaten, og billetten fremvises til medarbejderne ved kranen.
Vi sørger for, at båden kommer op i et passende stativ, og bliver kørt op på vinterpladsen.
Det er godt at komme i god tid, men man må ikke fortøje ved kranen, så kom ikke halve eller hele timer før tid.

Toilettank

HUSK at tømme toilettanken inden optagning - brug vores sanitære pumpe ved havnekontoret til det – men IKKE til olie, da det ryger lige i kloakken.

Miljøstationer

Miljøstationerne findes på pladsen bag Sejlforeningen og på vinterpladsen, og her skal I skille jer af med diverse olierester, filtre mv.

I øvrigt kan I selv komme af med det gratis på genbrugsstationen, mens vi skal betale for det. Og når vi skal betale for det, er det jo i sidste ende jer selv, der kommer til at betale.

Spuling og afvaskning af både

Bådene må kun spules i bunden, hvor der er sandfang og olieudskiller, og det må derfor kun ske på servicekajen ved bådkranen, hvor begge dele forefindes.
Så vask/spuling foregår altså enten i forbindelse med bådoptagning, hvor I kan leje vores højtryksspuler, (tilkøb i automaten når man betaler for kranen), og ellers kan pladsen benyttes uden for vores arbejdstid, hvor I kan medbringe egen højtryksspuler. 
Pladsen skal efterlades ren og pæn, og der er vand, skovl og kost.

Mastekran

Adgang til brug af mastekranen foregår med havnekort, som købes i automaten. Der er en udførlig vejledning.
Den gamle mastekran ved havnekontoret er serviceret, og kan nu også benyttes til max 500 kg.

Reglement

Havnen drives med udgangspunkt i reglementet, så læs det igennem.

Reglement for Nyborg Marina

God stil

Vi går efteråret i møde, og med det også blæst, vandstandsændringer og ind imellem voldsommere vejr, så sørg for at båden er forberedt på det.
En sejlbåd med liner og fald, der står og klaprer er virkelig irriterende. Hvor meget det larmer afhænger af vindretning og –styrke, så sørg altid for at have strammet riggen op.
Sørg også for afpassede fortøjninger, som dels klarer vandstandsændringer og blæst, og dels holder båden inden for egen plads og dermed fri af andre både. 
Husk også fendere langs begge sider.

Når I oplever fejl og mangler, så sig det endelig til os, så vi kan få det ordnet.

Sidst opdateret 26. august 2021