Oktober 2020

Vinterklargøring

Selvom der åbenbart bliver ved med at komme fine, lune dage, er det blevet efterår, og mange både er på vej op på land, og der er ved at være travlt i kranbookingen.
HUSK, at hvis båden kommer på land på vinterpladsen her med mast på, skal den være søsat inden 1. maj. 
Alle øvrige både skal være søsat senest 1. juni. 
Hvis I vil lade båden ligge i vandet vinteren over, er I velkomne til at søge ind i inderhavnen – husk blot at informere havnekontoret om hvor I så lægger jer. Det har vi brug for at vide, når bådene kommer i vandet igen, og i øvrigt kunne det også være, at vi har brug for at kontakte jer, hvis der sker noget uforudset. 
Vi lukker for strøm og vand 15. november.
I inderhavnen er der mulighed for strøm, men hvis man har behov ud over ladestrøm, skal havnekontoret have besked, så vi kan sætte en bimåler på.

Mastekran

Der er nu opsat en kortlæser på mastekranen, så fremover foregår adgang med havnekort, og der kan/skal altså ikke længere bruges nøgle. Prisen er den samme som for leje af nøgle.
Der er opsat en udførlig vejledning, men jeg kan oplyse, at kranen kun er aktiv, så længe kortet sidder i læseren! Man skal altså lade det sidde i under operationen, ellers slukker kranen. 
Der skal være min. 25,- kr. på kortet, som trækkes straks. Efter 25 min trækkes yderligere 1,- kr. per minut.
Af sikkerhedsmæssige årsager slukker kranen også, når den har været inaktiv i 5 min. Så trykker man igen de to knapper i bunden af fjernbetjeningen ned, og så kan man fortsætte.
Der er lidt opstartsproblemer, men det hele skulle gerne snart virke efter hensigten. Indtil da er brugen gratis, som den har været siden starten af corona.
Til brug for Sejlforeningens både, har de fået kort til mastekranen til erstatning for nøgle.

Rampe til mastevogn

Vi har etableret en ny rampe til mastevogne, så det nu er muligt at køre masten op til masteskuret uden at den støder imod i den ene ende.
Desuden har vi stillet endnu en mastevogn til rådighed.

Spuling af både

I forrige nyhedsbrev fik jeg formuleret mig lidt uklart omkring vask og spuling af båd, så jeg prøver lige igen:
Da vi har fundet ud af, at bådene kun må spules, hvor der er sandfang og olieudskiller, må der fremover kun spules på servicekajen ved kranen, hvor begge dele forefindes.
Så spuling af bunden foregår altså enten i forbindelse med bådoptagning, hvor I kan leje vores højtryksspuler, og ellers kan pladsen benyttes uden for vores arbejdstid, hvor I kan medbringe egen højtryksspuler. 
Pladsen skal efterlades ren og pæn, og der er vand, skovl og kost.
Omkring vask af både over vandlinjen kan I fortsætte som I plejer, og der er vand på vinterpladsen som vanligt.

Autocampere

Etablering af en autocamperplads på Nokken har været længe undervejs.
Som I sikkert har bemærket, så kommer her en del autocampere og holder for natten. 
I sommer holdt de dels ved slæbestedet og dels ved havnekontoret, på den nye plads, som er etableret til handicap-P, men endnu ikke skiltet.
Ved at etablere en mindre autocamperplads på Nokken, har vi et officielt sted, de kan holde, og hvor de ikke optager P-pladser for sejlerne.
Vores interesse er, at Nokken fortsat skal være et grønt område for byens borgere, sejlerne mv, og altså ikke at hele Nokken skal inddrages til autocamperplads.

Pletter på både og Koppers

Vi får jævnligt, og særligt den seneste måned, henvendelser om pletter og lignende på både i Nyborg Marina. Det er altid meget ærgerlige at høre om. 
Mange af henvendelserne går på, at pletterne skulle stamme fra Koppers. Vi har derfor haft en dialog med kommunens jurister om proceduren ved sådanne henvendelser, for at sikre os, at I får den rette hjælp og forhåbentlig erstatning for skaden.
Fremadrettet skal I gøre således ved alle skader på jeres både, herunder pletter, nedfald og lignende, som I formoder stammer fra fx Koppers:
Forsikringen skal kontaktes hurtigst muligt, efter I har opdaget skaden, med oplysning om hvornår det er sket og hvem I mener har lavet skaden, så kan de evt. tage prøver, og dermed er der bedst mulig chance for at finde kilden til skaden. 
Jeres egen forsikring skal som udgangspunkt dække den skade der er sket. Forsikringen har så efterfølgende mulighed for at kræve, at den ansvarlige for skaden, (Koppers eller andre), skal dække udgiften.
Nyborg Kommune har hverken som myndighed eller havneejer mulighed for at blande os i erstatningsspørgsmål mellem to private parter. I skal derfor ikke afvente svar fra os inden egen forsikring kontaktes, da det kan få betydning for skadens dækning.

Kranbooking

Du kan bestille tid til optagning af din båd her

Udfyld felterne så godt som muligt, så vi kan være bedst muligt forberedt.
Vær opmærksom på, at man booker en halv time ad gangen, og det er vigtigt at være helt klar til tiden, at lægge båden til med styrbord side til kranen, og af hensyn til de andre, at holde sig inden for den aftalte tid.
Inden krantiden betaler man i automaten, og billetten fremvises til medarbejderne ved kranen.
HUSK at holde corona-afstand til medarbejderne og hinanden.
Pladsen ved bådkranen er et arbejdsområde, hvor der udføres tunge løft, og hvor man skal bære sikkerhedshjelm, som kan lånes sammen med en afspritningsserviet. 
Derfor er det kun bådejer og andre med en specifik opgave, der må opholde sig der.

Oprydning vinterplads

Pladsen skal udnyttes bedst muligt, og vi skal bl.a. tage hensyn til store både og både med mast, og desuden har vi fået mange flere fastliggere i år, som også skal kunne være der.
Derfor bliver pladsen ryddet op i de kommende uger, og det vi ikke har en aftale om, og som man ikke selv har ryddet væk, vil vi fjerne – træstykker, jern, trailere mv.
Der er i øvrigt ikke faste pladser på vinterpladsen. 
Løse dele som stiger skal låses fast på stativet, dels for at vi kan flytte dem uden at gøre skade, og dels for at undgå uønskede gæster i bådene.

Bådpladser og fortøjningspæle

Skal man ikke bruge sin bådplads vinteren over, skal man fjerne fortøjninger og liner.
Dels fordi en vinter slider hårdt på fortøjningen, men også fordi vi tjekker fortøjningspæle i løbet af efteråret, og skifter de pæle der trænger.

Toilettank

HUSK at tømme toilettanken inden optagning - brug vores sanitære pumpe ved havnekontoret til det. Kontakt os inden brug, da vi skal åbne for den. 
Den kan desværre ikke stå åben permanent, da den ind imellem bliver misbrugt til olietømning, som så ryger direkte i den offentlige kloak.

Miljøstationer

Miljøstationerne findes på pladsen bag Sejlforeningen og på vinterpladsen, og her skal I skille jer af med diverse olierester, filtre mv.

I øvrigt kan I selv komme af med det gratis på genbrugsstationen, mens vi skal betale for det. Og når vi skal betale for det, er det jo i sidste ende jer selv, der kommer til at betale.

Tømmergraven

Byggeriet med den nye marina i Tømmergraven går fremad.
Der er etableret fortov og vej, og der bygges torv, servicebygning mv.
Arbejdet med ramning af pæle og bygning af broer er også i gang.

Vinterhalvår og både

Vi går efteråret i møde, og med det også blæst, vandstandsændringer og ind imellem voldsommere vejr, så sørg for at båden er forberedt på det.
En sejlbåd med liner og fald, der står og klaprer er virkelig irriterende. Hvor meget det larmer afhænger af vindretning og –styrke, så sørg altid for at have strammet riggen op.
Sørg også for afpassede fortøjninger, som dels klarer vandstandsændringer og blæst, og dels holder båden inden for egen plads og dermed fri af andre både. 
Husk også fendere langs begge sider.

Når I oplever fejl og mangler, så henvend jer til havnekontoret, så vi kan få det ordnet.

Sidst opdateret 08. marts 2021