Marts 2020

Nyhedsbrev påsken 2020.

I disse underlige tider, hvor meget er lukket, intet er som det plejer at være, og mange af jer har god tid til at klargøre båden, får jeg forståeligt nok mange henvendelser fra jer. De fleste handler om søsætning, el og vand, og da vi nu dels er hjemsendt til efter påske, og dels har fået konkrete retningslinjer fra KL og regeringen samt ledelsen i Nyborg Kommune, kan jeg nu fortælle følgende:

Søsætning og kranbooking

Søsætningen vil foregå på en anden måde end normalt, da alle skal holde god afstand og undgå smitterisiko med Covid-19.

Kranbookingen vil være åben fra mandag 30. marts 2020 kl. 10.

Læs mere om forholdsregler m.v. her

Mastekran

For at kunne benytte mastekranen, skal man normalt leje en nøgle på havnekontoret, men da vi jo har lukket, har vi valgt at lade boksen til fjernbetjeningen stå ulåst og altså til fri afbenyttelse. Vi regner med, at I som vanligt bruger den med omtanke. Sæt venligst strippen på igen efter brug, så boksen ikke står åben for regn og vind.

Husk, at den kun kan løfte op til 2,5 ton. Ved overbelastning slipper koblingen – wiren løber dermed frit ud, hvis vægten er for stor.

Mastekranen er i øvrigt netop efterset og repareret.

El

Der er nu el på alle broer.

Vand

Vi åbnede for vandet på broer og vinterpladsen inden vi blev sendt hjem, men har desværre to gange været nødt til at lukke igen på vinterpladsen på grund af en større lækage.

Opgravning og ny vandhane er iværksat, og skulle gerne være færdig midt i næste uge, men indtil opgaven er løst, har vi lagt en lang slange ud mellem Sejlforeningen og vinterpladsen.

Derudover har vi måttet lukke vandet på bro 4, da vandrøret, som løber under broen, også er sprunget læk.

Affald

Vi samler affald fra de små skraldespande cirka en gang ugentligt, så det kan blive kørt væk af Erik Jørgensen, når de tømmer de store affaldscontainere.

Toiletter og bad

Toiletter og bad på havnen er låst af, da de jo ikke bliver rengjort, fordi også rengøringen er sendt hjem.

Automater

Automaterne er åbne, så man fortsat kan trække kort mv til fx slæbestedet.

Fortøjningspæle

Der bliver slået pæle i uge 14, og arbejdet fortsætter sandsynligvis til midt i uge 15.

Da vi benytter lejligheden til at få lavet større pladser nogle steder, vil enkelte af jer vil få tildelt en anden plads.

I vil blive kontaktet, og vi vil selvfølgelig prøve at finde en plads samme sted, så det er til mindst mulig gene for jer.

Havnen generelt

Jeg håber meget, at I alle klarer jer fint igennem corona-krisen.

Husk at passe på jer selv og hinanden ved at holde god afstand. Jo bedre vi alle er til at følge rådene, jo før kan vi få normale tilstande.

Det bedste, og enkleste råd jeg har hørt, kommer fra den New Zealandske premierminister, som siger nogenlunde sådan her: ”Bliv hjemme. Hvis du er i tvivl om noget, så opfør dig som om alle andre har corona”.

Sidst opdateret 08. marts 2021