Marts 2017

Kære alle i Nyborg Marina.

Foråret er om hjørnet og det gibber i os alle, for at komme i gang.

Kontakt havnekontoret for at lave aftale om isætning af både.

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2017 – 2020 at fastholde 2016-priserne på gebyrer, faste liggepladser, gæstesejlere og bådstativer, så der er ikke prisstigning på disse takster i 2017.

Pr. 15. marts 2017 er priserne på bådløft igen faldet til normalpris.

Udskiftning af brodæk på Bro 1 og udskiftning af hele bro 20 er udsat. Begge broer skulle have udskiftet brodæk og bro 20 skulle have været totalt udskiftet. Broerne er blevet midlertidigt repareret til den forestående sæson. Udskiftningerne bliver iværksat i uge 46. Der udsendes mere herom senere på året.

Primo marts blev katodisk beskyttelse af kajanlæggene i Marinaen påbegyndt og fortsætter i den kommende periode. Tag hensyn til dykkerne, som arbejder på projektet.

Slæbestederne er afleveret fra entreprenøren. Der udestår p.t. flytning af ankerklods ved slæbestedet nærmest Sejlforeningen, men dette vil ske meget snart. Der mangler at blive etableret bomanlæg ved begge slæbesteder. Indtil dette sker vil det således være gratis at isætte både. Den fysiske adskillelse af området nærmest Sejlforeningen og det øvrige serviceareal vil ske i løbet af den kommende måned.

Lys ved slæbestederne udføres i forbindelse med etablering af promenaden.

Det nye masteskur er planlagt opført efter sommerferien.

Vi har udfordringer med uddybning af havnebassinet foran de nye kraner, og specielt ved den nye mastekran er der ikke dybt nok. Brug derfor den gamle mastekran indtil den nye mastekran kan frigives. Vi har udfordringer i forbindelse med bortskaffelse af materialet, som opgraves, idet vi ikke har fået ”klaptilladelse”, men i stedet skal køre materialet væk.

Der er fortsat udfordringer med etablering af den planlagte dækmole, men vi arbejder på sagen.

Om- og tilbygning ved Sejlforeningen og Roklubben er ved at blive udbudt og det forventes, at håndværkerne starter omkring maj måned 2017.

Nybygning af bygninger til motorbådsklub og småbådsklubben samt nybygning til Moby Dick, Havnekontor og fællesbygning forventes udbudt og påbegyndt samtidig med ovenstående byggerier. Der vil blive aftalt midlertidige ”indkvartering” i byggeperioden.

I år er det Dykkerklubben Moby Dick, der sammen med havnekontoret arrangerer Sankt Hans bål.

Der indkaldes til møde i Havnens Kontaktudvalg i april måned.

Havnefoged Annette er desværre fortsat sygemeldt, så kontakt kan ske til havneassistent Charlie Rosendahl, mobil: 3036 1430, tlf. 6333 7983 eller drifts- og havnechef Jens Kimer-Jørgensen, e-mail: jeki@nyborg.dk

Jeg håber, at vi alle får et godt sejler år i 2016 med masser af gode timer i ”Årets Havn 2016”.

Venlig hilsen
Jens Kimer-Jørgensen, e-mail: jeki@nyborg.dk

Sidst opdateret 29. maj 2019