Maj 2021

Så er de fleste både søsat og klar til en forhåbentlig aktiv sæson med masser af godt vejr – det må komme nu.

Der må være mange, både nye og erfarne sejlere, der tørster efter en tur på vandet i solskin. 
Bådejere har købt og solgt i lange baner, mange har købt en større båd, og der er også kommet rigtig mange nye sejlere til.
Vi håber alle de nye bliver glade for at ligge her. 
Har I spørgsmål, så spørg havnens ansatte eller vores mange garvede sejlere, der har masser af viden og gode råd.

Sommer, bemanding og vagter

Som flere af jer ved, så går vi vagt i sommermånederne. Det betyder at vi arbejder aftener og weekender, og derfor er mindre bemandet i dagtimerne. 
Vi har forrygende travlt, og ser frem til at få ansat en sommerhjælper meget snart.

Gæster og rød/grøn skilte

HUSK, at vende skiltet til grønt når I tager afsted i flere dage. Så er det lettere for gæstesejlerne at finde ledige pladser her. Skriv gerne på skiltet til hvilken dato pladsen er ledig.
Hvis I ændrer planer, er I velkomne til at skrive/ringe til os, og så skal vi nok vende skiltet for jer. Men kontakt os i god tid – min. 24 timer. 
Ligesom I er afhængige af, at andre sejlere har vendt deres skilt til grønt når de tager afsted, så I kan finde en gæsteplads i andre havne, er de også afhængige af jeres venlighed.

Bådstativer og vinteropbevaring

Hvis man vil have sin båd stående på land her om vinteren, skal man stå i havnens stativ og have stativkontrakt. 
Skriv/ring til os snarest muligt, hvis I ikke har stativkontrakt, og gerne vil have båden op at stå på vinterpladsen, da vi givetvis skal købe flere stativer, og de skal bestilles lang tid i forvejen. 
Vi er advaret om, at pga. de mange nye sejlere, kan vi ikke være sikre på levering til efteråret, hvis I først kommer og siger til efter sommeren.

Årsmærker

Alle både skal have årsmærket på et sted, der er let at se fra broen. Er det ikke modtaget per post kan det hentes på havnekontoret i åbningstiden eller efter aftale. 
Sørger I ikke selv for det inden 15. juni, sætter vi det på båden.

Ny marina i Tømmergraven

Tømmergraven står færdig på mandag 31. maj. Da vi stadig lever med Covid-19, bliver der desværre ingen officiel indvielse.
Pladserne kan tages i brug 1. juni, men da brolæggerne arbejder med at lægge sten langs Midtermolen, altså lige op ad bådbroen, vil jeg anbefale jer at vente med at indtage pladsen til fredag 4. juni, hvor de har lovet at være færdige med at skære og støve.

Vinterpladsen 

Husk at rydde alt væk efter jer på vinterpladsen, når båden er søsat. 
Ellers vil vi være nødt til at gøre det, og så kommer I til at betale for det.
I kan ikke regne med at komme til at stå samme sted næste vinter, da der er kommet flere både til, som også skal stå på vinterpladsen.
Vi begynder på oprydningen midt i juni, hvorefter vi sender en regning for de, der ikke selv har ryddet væk.

Pumper og automatik

Nogle både har pumper, der er indstillet til automatisk at tømme noget af tanken ud, når den når et vist niveau. 
Det er naturligvis problematisk, hvis toilettanken eller lænsepumpen fra motorsumpen tømmes ud mens båden ligger i havn, så det er en god idé at sætte sig ind i funktionen.

Wifi

Marinaens kode til wifi er nmhp8615. Gæster får koden på kvitteringen, når de betaler for billet.

Mastekran

Mastekranen har desværre givet os lige lovlig mange problemer, men kranfirmaet har lovet os snarlig bedring.

Sankt Hans

Vi er desværre nødt til at aflyse marinaens store Sankt Hans fest igen i år, men tænker at det da MÅ kunne lade sig gøre næste år.

Sanitær pumpe/toilettømningsanlæg

Pumpen til tømning af toilettank står på kajen ved havnekontoret, og er KUN til toilettanken og IKKE til OLIE. Vi kan se, at den også bruges til olierester, og det ryger direkte i den kommunale kloak. 
Olie mv. skal stilles i miljødepoterne bag Sejlforeningen eller på vinterpladsen, hvis I ikke selv sørger for at komme af med det på genbrugsstationen. I kan i øvrigt komme af med det gratis, mens vi skal betale for det.
Men husk at bruge toiletpumpen, da man skal 12 sømil fra land, altså helt op i Kattegat, før man må tømme sin toilettank ud i havet.

Fartbegrænsning

Fartbegrænsning i havnens område er 3 knob, og derefter 5 knob til man er 300 m fra kysten. Politiet har meldt ud, at de vil være mere til stede på havet i år, og det koster dyrt at sejle for stærkt.

Hundeposer

Vi har fjernet hundeposerne. Nogle hundeejere tog alle, når vi havde fyldt op, så der sjældent var nogen i beholderne, så nu må hundeejere selv medbringe pose til efterladenskaber.

God stil

Vis hensyn til beboere, andre bådejere og havnens øvrige brugere. En båd med liner og fald, der står og klaprer er virkelig irriterende. Hvor meget det larmer afhænger af vindretning og –styrke, så sørg altid for at have strammet riggen op.
Sørg også for afpassede fortøjninger, som dels klarer vandstandsændringer og blæst, og dels holder egen båd fri af andre både. 
Sørg også for fendere langs begge sider.
Både for din egen og naboens skyld.

Affald

På havnen er der, ligesom i resten af kommunen, affaldssortering, og i affaldsstationerne er de grå containere kun til almindeligt, dagligdags kabysaffald. 
Affaldsstationerne er ikke en genbrugsplads til skrammel – det skal man selv skille sig af med på genbrugsstationen.

Både med mast

Jeg må gøre opmærksom på, at både med mast skal søsættes senest 1. maj. 
Vi lever i en pandemi, og af samme grund har jeg ikke håndhævet det, men I skal fremover være opmærksomme på, at hvis båden skal op at stå på vinterpladsen med mast på, så skal den være søsat inden 1. maj. 

Se evt. reglementets pkt. 10 her

Kranen

Langt de fleste har fået søsat båden, men ellers vær opmærksom på de begrænsede åbningstider i kranen.
Bådkranen vil desuden være helt lukket og servicekajen spærret 25. juni til 5. juli.

Sidst opdateret 06. juli 2021