Juni 2021

Nyhedsbrev sommeren 2021

Her på havnen har det været et meget travlt forår og forsommer.
Mange nye bådejere er kommet til, men der er også mange fastliggere, der har skiftet båden ud i år, og faktisk er 25% af bådene i havnen nye.
Vi håber alle de nye også bliver glade for at ligge her. 
Har I spørgsmål, så brug endelig havnens ansatte eller vores mange garvede sejlere, der har masser af viden og gode råd.
Tjek også gerne hjemmesiden: , hvor der findes mange nyttige informationer.

Havnen og regler

Havnen og regler

For havnen gælder dette reglement.

I havnens reglement henvises der desuden til standardreglementet for lystbådehavne

, der også er gældende for Nyborg Marina: 

Bemanding og vagter på havnekontoret

Vi er rigtig glade for at have fået en ny sommerhjælper, Ole, som hovedsageligt sørger for at her ser pænt ud.  Da vi har vagt, og arbejder aftener og weekender, er vi mindre bemandet i dagtimerne. 
Husk at havnekontoret også er åbent alle dage kl. 17-18 i juni, juli og august.

Gæster og rød/grøn skilte

HUSK at vende skiltet til grønt når I tager afsted i flere dage. Mange gæster synes det er meget svært at finde grønne skilte her. Gæstesejlerne bidrager rigtig meget til havnens økonomi, så vi har fælles glæde af dem. I ved nok selv, hvor træls det er, når man besøger en havn med røde skilte – særligt når de stadig er tomme og røde dagen efter…. Skriv gerne på skiltet/en label til hvilken dato pladsen er ledig.  Ellers er I velkomne til at skrive/ringe til os, og så skal vi nok vende skiltet for jer. Men kontakt os i god tid – min. 24 timer før. Både så vi kan nå at vende inden en ny sejler kommer, og så en evt. gæst kan nå at forhale. Jeg har desværre hørt om en nylig episode her i marinaen, hvor en fastligger forlangte at en gæst forhalede fra pladsen straks. Det var anden gang samme gæst var udsat for det her i Nyborg, og det er utroligt dårlig stil, og giver os et dårligt ry.  Man lejer en bådplads og har faktisk pligt til at vende skiltet til grønt, når man tager afsted. Ligger der en gæst på ”ens” plads når man kommer hjem, finder man lige en anden midlertidigt, og tager en venlig snak med gæsten om, hvornår de mon sejler videre.

Wifi

Marinaens kode til wifi er nmhp8615. Gæster får koden på kvitteringen, når de betaler for billet.

Vandscootere, jetski mv

På given foranledning udspecificerer jeg hermed gældende regler for vandscootere, jetski og lignende i området, samt Nyborg Kommunes nye retningslinjer, som gælder for marinaen.
I havnens søområde gælder fremover følgende:

  • Sejlads med vandscooter, jetski og lignende kræver forudgående, konkret tilladelse fra havnekontoret.
  • Dette følger af pkt. 4.7 i ”Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne”, BEK 9139 af 15/04/2002.
  • Ved anmodninger om tilladelse, skal havnekontoret foretage en konkret vurdering af, om der skal gives tilladelse.
  • Der vil ikke blive meddelt tilladelse, hvis sejlads med vandscooter, jetski og lignende ikke vurderes at være foreneligt med den fornødne sikkerhed for alle brugere af havnen.
  • I perioder med mange brugere i vandet, fx roere, børnesejlads, stand up paddling, dykkere mv. vil det normalt ikke blive vurderet som sikkerhedsmæssigt foreneligt med havnens øvrige brugere, at der sejles med vandscootere, jetski og lignende.
  • Der kan dermed kun opnås tilladelse i perioder med lav aktivitet i havnen, hvor det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt at tillade sejlads med vandscootere, jetski og lignende.
  • Der kan derfor ikke forventes tilladelse til sejlads med vandscooter, jetski og lignende i sommerhalvåret, (fra påskeferien til efterårsferien).

I 2018 har der været skrevet en anden tekst om vandscootere mv. i et nyhedsbrev. Den og evt. andre tidligere tekster, tilladelser mv. er ikke længere gældende, men altså erstattet af nærværende.

Se evt. definition af vandscooter mv. i kapitel 1, §1 i vandscooterbekendtgørelsen
Havnens reglement henviser til Standardreglementet for danske lystbådehavne, BEK 9139, (se evt. begge i punktet ovenfor om Havnen og regler).

Uden for havnens søområde gælder hastighedsbegrænsningen om 5 knob indtil man er 300 m fra land, og derefter er der en smal bræmme på ca. 70 meter, den grønne på kortet herunder, hvor vandscootere mv. gerne må sejle. Derefter bliver det Natura 2000-område, det orange, hvor det er forbudt. Det smalle grønne område er altså nærmest teoretisk, at skulle kunne holde sig i.

Kort 

Kortet er dog ikke helt nøjagtigt, da man gerne må søsætte ved Lillestrand ved Holckenhavn og sejle ud til det grønne område. Desuden er Kerteminde eller Lundeborg nærliggende muligheder.

I tilfælde af overtrædelser er det politiet, der skal kontaktes.

Autocampere

Foran havnekontoret er der ved at blive etableret seks midlertidige pladser til nogle af de mange autocampere, der gerne vil besøge Nyborg. 
Pladserne nedlægges, når den permanente plads på Nokken er etableret – forhåbentlig til sæsonen 2022.
Autocamperpladserne ved slæbestedet er nedlagt.

Mågeskræmmere

Vi er ved at opsætte høgedrager på alle broer, og håber på mindre skidt og skaller.

C-rækken, parkering og flytning af både

Da det bageste stykke af C-rækken, op mod husene på Dyrehavevej, skal benyttes til parkering for besøgende til den restaurerede Dyrehave Mølle, begynder vi snart at rydde området, hvorfor enkelte både vil blive flyttet. Dog ikke ret langt væk, så de burde let kunne genfindes.

Bådstativer og vinteropbevaring

Hvis man vil have sin båd stående på land her om vinteren, skal man stå i havnens stativ og have stativkontrakt. 
Skriv/ring til os snarest muligt, hvis I ikke har stativkontrakt, og gerne vil have båden op at stå på vinterpladsen, da vi givetvis skal købe flere stativer, og de skal bestilles lang tid i forvejen. 
Vi er advaret om, at pga. de mange nye sejlere, kan vi ikke være sikre på levering til efteråret, hvis I først kommer og siger til efter sommeren.

Tømmergraven

Den nye marina i Tømmergraven medfører desværre en del udfordringer med unge, der larmer og udøver hærværk, og politiet holder nu særligt øje med området. 
Det er jo rigtig ærgerligt, for det skulle gerne være til glæde for alle borgere, og ikke kun en enkelt gruppe.
En snak med de unge kan være en mulighed. Vi har selv talt med nogle af dem, ligesom SSP, (det kommunale samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi), ofte kommer forbi. I er dog også selv meget velkomne til at kontakte SSP.
Er der tale om larm og hærværk er det dog politiet, man skal kontakte.

Fart og sikkerhed

Der er mange nye på vandet, så husk at passe på hinanden. Der er plads til os alle, hvis vi viser hensyn.
Fartbegrænsning i havnens område er 3 knob, og derefter 5 knob til man er 300 m fra kysten. Politiet har meldt ud, at de vil være mere til stede på havet i år, og det koster dyrt at sejle for stærkt. 
Har man ikke redningsvest til alle om bord vanker der også bøde.

God stil

Vis hensyn til beboere, andre bådejere og havnens øvrige brugere. 
En båd med liner og fald, der står og klaprer er virkelig irriterende. Hvor meget det larmer afhænger af vindretning og –styrke, så sørg altid for at have strammet riggen op.
Sørg også for afpassede fortøjninger, som dels klarer vandstandsændringer og blæst, og dels holder egen båd på plads og fri af andre både. 
Sørg også for fendere langs begge sider.
Både for din egen og naboens skyld.

Affald

På havnen er der, ligesom i resten af kommunen, affaldssortering, og i affaldsstationerne er de grå containere kun til almindeligt, dagligdags kabysaffald. 
Affaldsstationerne er ikke en genbrugsplads til skrammel – det skal man selv skille sig af med på genbrugsstationen.

Nyhedsbreve

Tidligere nyhedsbreve kan findes på vores hjemmeside 

Når I oplever fejl og mangler, så sig det endelig til os, så vi kan få det ordnet.

Til sidst vil vi ønske jer god vind og god tur på havet. Håber I får en god sommeropladning, og vender hjem med en masse oplevelser.

Sidst opdateret 06. juli 2021