Juni 2020

Velkommen til alle vores nye sejlere

Det går rigtig stærkt med udlejningen af bådpladser i år, så der er mange nye sejlere. 
Jeg håber, I bliver glade for at sejle, og vil tage jer tid til at læse nyhedsbrevet her, da der er mange vigtige informationer at hente.
Hvis I mangler noget eller synes noget er I altid velkomne til at kontakte os.
Spørg også gerne de andre sejlere. Der er mange, der har mange års erfaring, som de gerne vil dele ud af.

Havnekontoret

Havnekontoret er åbent alle dage i juni, juli og august kl. 8-9 og 16-18. Vi kan også fanges på havnen eller på e-mail: lim@nyborg.dk.
Vagttelefonen passer vi også selv her i sommerperioden, men ring kun hvis det ikke kan vente til normal kontortid.

Toiletter og bad

Alle toiletter og bad er åbne. Der er hyppig og grundig rengøring samt sæbe og håndsprit til rådighed.

Årslabels

Alle både skal have årslabel på, så vi og andre kan se, at den hører til her, og ikke er en gæst, der skal betale. Årslabels-klistermærket udleveres i forbindelse med søsætning eller afhentes på havnekontoret. 
De både, der ikke har årslabel på inden 15. juni sætter vi selv klistermærket på! 
Så hvis I selv vil vælge hvor det skal sidde, skal I selv hente og sætte det på det inden.
Husk at sætte det, så det let kan ses fra broerne.

Sanitær pumpe/toilettømningsanlæg

Pumpen til tømning af toilettank står på kajen ved havnekontoret. 
Husk at bruge den, da man skal 12 sømil fra land, altså helt op i Kattegat, før man må tømme sin toilettank ud i havet.
Desværre har vi flere gange opdaget, at pumpen har været brugt til forskellige former for olie, og derfor er vi nødt til selv at operere den fremover. 
I skal derfor lave en aftale med os, når I har brug for den, for det går jo ikke, at der ryger olie direkte ned i kloakken. 
Olie mv. skal stilles i miljødepoterne bag Sejlforeningen eller på vinterpladsen, hvis I ikke selv sørger for at komme af med det på behørig vis på genbrugsstationen. I kan i øvrigt komme af med det gratis, mens vi skal betale for det.

Kanalen I

Politikerne har godkendt, at der kan komme flere bådpladser i kanalen på Dampskibsmolesiden på stykket fra broen til Østerhavnen. Vand, el og fortøjningsklamper er der i forvejen, og vi er på vej med flere skilte til pladsnumre.

Kanalen II

Ved indsejlingen til kanalen er der fyldt sand og sten op mod det gamle DSB færgeleje. Der er nu meget lavt, og derfor er der udlagt tre gule bøjer, som man skal sejle vest om, og altså holde om styrbord for indgående. 
Det forekommer måske ikke særlig logisk, men de er udlagt efter aftale med Søfartsstyrelsen.
Sweco har lovet at udlægge endnu en gul bøje, så det bliver lettere for sejlere at orientere sig.

Restaurationsskib

Politikerne har desuden principgodkendt, at der kan ligge et restaurationsskib i hjørnet ved Vesterhavnen/Heimdals plads på en række betingelser. Hvornår der kommer et skib vides endnu ikke, da det først skal i udbud.

Vinterpladsen

Husk at rydde op efter jer på vinterpladsen, når båden er væk.
Affaldet skal sorteres, og fx dunke med miljøfarligt affald – olie mv – skal I selv tømme ned i beholderne i miljødepoterne, og altså ikke bare stille ved siden af.

Masterne

Master skal ligge i masteskuret. Der ligger nogle master udenfor masteskuret, og vi kan ikke komme til at slå græs, uden fare for at få en wire eller andet i skæret.

Sejlerstuen

Sejlerstuen ved havnekontoret har været lukket ned pga corona, men den åbner igen 8. juni – naturligvis i ren og afsprittet udgave.
Sejlerstuen er til fri afbenyttelse. Her er stole og borde, sofaer og køkken. Vi håber I vil bruge det, og håber også I vil hjælpe med at holde terrassedøren lukket om natten. Adgang kl. 20-06 er med havnekort, som blot skal vises til læseren ved siden af døren.

Gæster og rød/grøn skilte

For at gøre det let for gæstesejlerne at finde ledige pladser her, så husk at vende til grønt når I tager afsted, og skriv gerne på skiltet til hvilken dato pladsen er ledig.
Hvis I ændrer planer, er I velkomne til at skrive/ringe til os, og så skal vi nok vende skiltet for jer. Men kontakt os i god tid – min. 24 timer. Her i sommermånederne er vi på havnen hverdage 7-20, og weekender 7-0930 og 16-20.
Der er altid risiko for, at en gæstesejler er svær at træffe eller er taget på udflugt, og derfor stadig ligger på jeres plads, når I vender hjem, så I må lægge jer midlertidigt på en anden plads. Det håber jeg I har forståelse for.

Godt at vide

Fartbegrænsning i havnens område er 3 knob.
Farvandet omkring Nyborg er et Natura2000-område, og man må derfor ikke sejle med vandscooter eller jetski under nogen form. Heller ikke søsætte her og sejle ud til et andet område.

Hermed link til Den Danske Havnelods, hvor man kan finde flere gode informationer om alle havne

Den Danske Havnelods

Nødsituation

Hvis I kommer i en nødsituation til søs, så kontakt Lyngby Radio på tlf. 80604020 eller på VHF kanal 16. De kan som regel oftest skaffe den hurtigste hjælp.
Hvis I er inden for en radius af 3 sømil fra Nyborg, kommer vi også gerne ud og hjælper jer, hvis I ringer på vagtnummeret. Det er ikke gratis, men ikke dyrt.

Arrangementer

Havnens Dag og Sankt Hans aften i marinaen er desværre aflyst. Det er rigtig ærgerligt, for vi havde jo set frem til nogle festlige dage med mange glade mennesker på havnen.
Vi glæder os til i stedet at kunne afholde arrangementerne i 2021.

Mastekran

Mastekranen kan fortsat bruges uden nøgle.
Sæt venligst strippen på igen efter brug, så boksen ikke står åben for regn og vind.
Husk, at den kun kan løfte op til 2,5 ton. Ved overbelastning slipper koblingen – wiren løber dermed frit ud, hvis vægten er for stor!!

Særligt til nye fastliggere

El og vand

Der er gratis el og vand i hele havnen til normalt brug for sejlerne.

Automater

Automaterne ved havnekontoret og Lauses i Vesterhavnen er åbne 24/7, så man kan altid købe fx et havnekort og dermed få adgang til bad og toilet døgnet rundt.

Vinterplads og stativer

Hvis man vil have sin båd stående på land her om vinteren, skal man være med i vores stativsordning. Vi skal vide det i god tid inden efteråret, da vi skal bestille nye stativer til de mange nye pladslejere, og der sandsynligvis er flere ugers ventetid.

Reglement

Havnen drives med udgangspunkt i reglementet, så læs det igennem her

God stil

Vis hensyn til beboere, andre bådejere og havnens øvrige brugere. En båd med liner og fald, der står og klaprer er virkelig irriterende. Hvor meget det larmer afhænger af vindretning og –styrke, så sørg altid for at have strammet riggen op.
Sørg også for afpassede fortøjninger, som dels klarer vandstandsændringer og blæst, og dels holder egn båd fri af andre både. Sørg også for fendere langs begge sider.

Når I oplever fejl og mangler, så sig det endelig til os, så vi kan få det ordnet. 

Sidst opdateret 09. marts 2021