Juni 2018

Nyborg Marina
Månedsinfo juni 2018

 

Forsavnsdag 6. juni på Kongens Skibsbro

Den 6. juni afholdes afsløring af monumentet ’Forsavn’ på Kongens Skibsbro. Nyborg Marineforening står bag arrangementet. Programmet for dagen er som følger:

15.45: Seneste tidspunkt for at saluteringslav, parade, Søværnets Tamburkorps og sangkor er på plads. Koret underholder fra 15.30 til 15.45.

15.50: Seneste tidspunkt for indbudte til, at komme på plads i pavillonen.

15.55: Der meldes af til Kurt Verner.

16.00: Erland Porsmose, museumsdirektør ved Østfyns Museer, byder velkommen.  Krigssejlerflaget med fanevagt føres til Krigssejlermindesmærket.

16.06: Tamburkorps spiller »Prins Jørgens March«.  Erland Porsmose holder tale om krigssejlerne/ omkomne søfolk 1939-1945. Fællessang med Koret og Tamburkorpset »Frihedssangen«.

16.20: Taler i følgende rækkefølge:
Orlogsprovst, Ejgil Bank Olesen (Krigssejlerne)
Evald Brinck (Veteran)
Direktør for Albani Fonden, Paul Nissen 
Formand for Marineforeningen, Kurt Verner 
Borgmester Kenneth Muhs - borgmesteren afslører monument.

16.40: Kransenedlæggelse ved borgmester Kenneth Muhs, formand for Marineforeningen, Kurt Verner, orlogsprovst Ejgil Bank Olesen (Krigssejlerne), direktør for Albani Fonden Paul Nissen.

16.50: Fællessang med Koret og Tamburkorps »En lærke letted’«.

16.55: Afsluttende tale ved Erland Porsmose.

16.58: Bådsmandspibe fløjter »Fra borde«.

17.00: Fællessang med Koret og Tamburkorps, første vers af »Der er et yndigt land«.

17.05: Salutering. Det danske løsen v/Nyborg Fæstnings- og Saluteringslav.

17.10: Højtideligheden afsluttes ved Erland Porsmose.

17.15: Paraden med Tamburkorps går til Marineforeningen

 

Nedfald på både i Marinaen eller på vinterplads

Der er nu kommet svar fra Miljøstyrelsen vedr. nedfald på de tidligere omtalte både. Prøverne kan ikke bevise, at nedfaldet med sikkerhed kommer fra Koppers, men svaret kan heller ikke helt udelukke nogle muligheder, da materialet har været meget begrænset. Som sagt har det nedfald, der er konstateret været af forskellig art, hvilket ikke gør det lettere at konstatere en enkelt synder.
Miljøstyrelsen er nu bedt om at dykke dybere ned i sagen, og vi håber på en mere præcis afklaring snarest.
Jeg har, sammen med Nyborg Kommunes erhvervskonsulent, bedt om et møde med Koppers Direktion, for at diskutere fremtiden. Men jeg vil gerne understrege, at jeg ikke kan diskutere enkeltsager, da det altid fortsat er en sag imellem bådejer, hans forsikring, og den enkelte erhvervsvirksomhed, som man har mistanke til samt årsag til en given episode. Men jeg kan tilstræbe bedst mulige betingelser for at drive Nyborg Marina fremover.

 

Slæbested

Det blev besluttet politisk, at det nye slæbested ved Nokken skal ændres til to bomme. Hvorfor brugerne bliver mest muligt tilfreds. Det har naturligvis krævet, at vi skal ligge en ordre ind, på de nye ting der skal bruges, og at anlægget skal sættes op.
Som det ser ud, forventer jeg at bomanlæggene vil være i drift i uge 24 eller 25, og således skal der, efter de er aktiveret, trækkes bomkort eller kvittering med kode for åbning i automaten ved Havnekontoret.
Senere, når en app er færdigudviklet, vil der være mulighed for MobilePay direkte ved standeren. Jeg giver en melding i nyhedsbrev, når vi er klar til dette.

 

Tankanlæg

Nogle mere end andre har oplevet, at vi har haft en hel del udfordringer med stabiliteten i driften af vores tankanlæg her i forsommeren. Det der har vist sig, som en periodisk fejl i ledningsnettet er nu rettet, og jeg forventer en langt større stabilitet på driften fremover. Men sådan en periodisk fejl i et ledningsnet, er desværre ikke helt nem at lokalisere, så det har taget lidt mere tid, end vi havde ønsket os.
Jeg har også, netop for at sikre en mest mulig stabil drift, endeligt fået monteret automatisk tankovervågning, således at vi bør være sikker på, at tankene aldrig løber tør fremover.

 

Parkering og toiletforhold ved byggeri i indre Marina

Det er jo nok ikke den største hemmelighed, at vi er lidt udfordret på parkering og toiletter omkring det igangværende byggeri. Der kommer jo helt nye bad og toiletter og et større parkeringsområde, men vi skal lige hen til næste sæson, før vi kan få endeligt glæde af det.
Derfor har jeg arbejdet på en midlertidig løsning, og jeg har for nogle uger siden lavet en aftale med Allan fra Nyborg Marinecenter om, at hans lejemål af pladsen ved den gamle mastekran og masteopbevaringen ophører pr 1. juni 2018 og ikke som oprindeligt 1. september. Dette område vil derfor fremover kunne benyttes til parkering. Derudover har jeg også fået tilladelse fra Nyborg Kommune til at leje en toiletvogn og stille den op på området. Dette vil ske indenfor de allernærmeste dage. Jeg håber, at vi dermed har fundet en midlertidig løsning, der kan glæde pladslejerne i området omkring bro 7-12.

 

Husk Skt. Hans bål:

Nyborg Motorbådsklub står i år for den praktiske afholdelse af Skt. Hans bål på Marinaen. På lige fod med tidligere år vil formanden for Teknik- og Miljøudvalget holde båltale, og der diskes op med telt, grill, fest og musik, samt udskænkning fra kl. 17-22.30. Området vil blive afspærret i perioden op til eventet.
Se programmet i montrerne på Marinaen, på Facebook eller Marinaens hjemmeside. Du kan også hente et program for eventet på Havnekontoret eller hos Lauses Grill.  

 

Og så en trist - breaking news

Allan fra Nyborg Marinecenter har i aftes meddelt, at han lukker omgående på ubestemt tid på grund af sygdom. Allan vil ikke kunne kontaktes på telefon og mail fremover, indtil der foreligger en endelig afklaring på fremtiden, men det forventes ikke, at Nyborg Marinecenter vil kunne tilbyde sin assistance i resten af denne sæson.

 

Årsmærke 2018

VIGTIGT – Husk at hente dit 2018 årsmærke til at sætte et synligt sted på din båd. Du bedes afhente det på Havnekontoret. Skulle det ikke være muligt for dig at hente i åbningstiden, så ring til mig, så finder vi en løsning sammen.

 

”Gode råd” – gentages gerne
Hjælp hinanden på Marinaen. Du får selv brug for en hånd en dag.
Sørg for ordentlige fortøjninger og kig til din båd jævnligt.  
Sørg for at din båd er ordentligt affendret
Tag imod mit tilbud om hurtig nødkommunikationsvej. Send dit pladsnummer til tlf. 2042 7997.

Vi ses på havnen

Hilsen Per, havneleder. 

Sidst opdateret 29. maj 2019