Juli 2020

Sommer

Forhåbentlig har I haft gode sommersejladser og –oplevelser rundt omkring i det danske og måske også lidt længere væk. Vi har haft rigtig mange gæster, særligt de seneste par uger, hvor vi har haft rekordmange overnattende sejlere – flere nætter over 300. Det betyder selvfølgelig, at vi har meget travlt, og at der er tryk på vores faciliteter – parkering, slæbested, toiletter mv. Det er jo skønt, og mange har fortalt om hvor dejligt de synes her er.  

Gæster og rød/grøn skilte

For at gøre det let for gæstesejlerne at finde ledige pladser her, så husk at vende til grønt når I tager afsted, og skriv gerne på skiltet eller på et klistermærke, til hvilken dato pladsen er ledig. Fra jeres ture rundt i andre havne ved I sikkert selv, hvor rart det er, når det er til at finde en ledig plads. Hvis I ændrer planer, er I velkomne til at skrive/ringe til os, og så skal vi nok vende skiltet for jer. Men kontakt os i god tid – min. 24 timer i forvejen. Der er altid risiko for, at en gæstesejler er svær at træffe eller er taget på udflugt, og derfor stadig ligger på jeres plads, når I vender hjem, så I må lægge jer midlertidigt på en anden plads. Det håber jeg I har forståelse for.  

Parkering og nye skilte Griffensund

Der er sat nye skilte op til vejledning, og det er nu således: Biler med trailer skal parkere ved siden af toiletbygningen på græsarealet op ad Koppers eller på vinterpladsen bag Sejlforeningen. Øvrige biler kan parkere på stykket mellem Bro 0 og Bro 3, der er dog et stykke, der er forbeholdt autocampere. Desuden kan man parkere ved siden af toiletbygningen og på vinterpladsen bag Sejlforeningen. Derudover er der sat standsning og parkering forbudt-skilte op langs Griffensund-vejen, og I skal være opmærksomme på, at vi, når vi kører med både med den store traktor, ofte har et dårligt udsyn, så pas på jer selv, i stedet for at insistere på vigepligten.  

Parkering og nye skilte Lystbådevej

Trods coronakrise er der kommet liv i bygningerne på Lystbådevej, og det er jo godt, at der er nogen, der vil lægge kræfter i at få en forretning op at stå. Det betyder dog også, at de fleste af de, der har været vant til at parkere der, ikke længere kan det, uden at være til gene for de erhvervsdrivende, som, for nogles vedkommende, også arbejder på skæve tider, altså også aften, weekender mv, og derfor altid skal kunne komme ind og ud ad porten med bådtrailer. Så brug i stedet P-pladsen 50 meter længere henne, medmindre I fx lige læsser af. Jeg håber meget, at erhvervsdrivende og sejlere kan trives side om side, og tage hensyn til hinanden.  

Havnekontoret

Havnekontoret er åbent alle dage i juni, juli og august kl. 8-9 og 16-18. Vi kan også fanges på havnen eller på mail lim@nyborg.dk. Vagttelefonen passer vi også selv her i sommerperioden, men ring helst kun hvis det ikke kan vente til normal kontortid. 

Miljøforurening

Desværre har vi et par gange oplevet, at nogen har valgt at tømme motorsumpens gamle olie direkte ud i havnebassinet. Den ene gang tog vi synderen på fersk gerning, og han har fået tilsendt regningen for oprensning. Olie mv. skal stilles i miljødepoterne bag Sejlforeningen eller på vinterpladsen. I øvrigt kan I selv komme af med det gratis på genbrugsstationen, mens vi skal betale for det. Og når vi skal betale for det, er det jo i sidste ende jer selv, der kommer til at betale….  

WiFi kode

Nogle fastliggere har efterspurgt koden til marinaens WiFi, så den kommer her: nmhp8615.  

Vinterplads og stativer

Hvis man vil have sin båd stående på land her om vinteren, skal man være med i vores stativsordning. Da stativerne skal bestilles, og der er flere ugers leveringstid, bedes I snarest tage stilling til, om I vil have båden stående på vinterpladsen, for så skal der laves en tillægskontrakt på stativet.  

Affaldsstationer

Vi har lavet nogle øer med affaldsstationer, så containere og igloer er samlet, og man kan sortere sit affald. Der kommer hegn rundt om og vi vil evt. supplere med trådstativer. Nogle finder ikke placeringen af Griffensundøen optimal, da de synes det bliver sværere, at komme frem og tilbage med master. Affaldsstationen er dog placeret det mest skrå sted, hvor I alligevel ikke går op, men det kan godt være, at man skal håndtere masten på en lidt anden måde.  

Årslabels

Vi er i gang med at sætte årsmærkerne på de både, der ikke selv har sørget for det. Alle både skal have årslabel på, så vi og andre kan se, at den hører til her, og ikke er en gæst, der skal betale.  

Sanitær pumpe/toilettømningsanlæg

Pumpen til tømning af toilettank står på kajen ved havnekontoret, og I skal henvende jer til os, når I ønsker at bruge den. Husk at bruge den, da man skal 12 sømil fra land, altså helt op i Kattegat, før man må tømme sin toilettank ud i havet.  

Kanalen og dybder

Der er nu udlagt to ekstra gule balloner ved indsejlingen til kanalen, så det nu burde være til at orientere sig, og sejle på den rigtige side af dem, (vest om, altså holde dem om styrbord for indgående), og dermed ikke sejle ind, hvor der er ned til 0,6 meters dybde. Desuden er der opsat skilte for at advare de badende.  

Sejlerstuen

Både gæstesejlere og fastliggere har flittigt brugt sejlerstuen denne sommer, og sætter stor pris på rummet og det fuldt udstyrede køkken. Der er service til 30 personer, kaffemaskine, kogekedel mv. I øvrigt er der nu også vaskeri ved Sejlerstuen.    

Godt at vide

Fartbegrænsning i havnens område er 3 knob =5 km/t. Havnens område går helt ud til det bundfaste fyr i fjorden, så man må altså ikke plane lige uden for molerne. Farvandet omkring Nyborg er et Natura2000-område, og man må derfor ikke sejle med vandscooter eller jetski under nogen form. De må heller ikke søsættes her. Hermed link til Den Danske Havnelods, hvor man kan finde flere gode informationer om alle havne https://www.danskehavnelods.dk/#HID=231  

Nødsituation

Hvis I kommer i en nødsituation til søs, så kontakt Lyngby Radio på tlf. 80604020 eller på VHF kanal 16. De kan som regel oftest skaffe den hurtigste hjælp. Hvis I er inden for en radius af 3 sømil fra Nyborg, kommer vi også gerne ud og hjælper jer, hvis I ringer på vagtnummeret. Det er ikke gratis, men heller ikke dyrt.    

Særligt til nye fastliggere:  

Velkommen til alle vores nye sejlere Vi har fået mange nye sejlere, og jeg håber I bliver glade for Nyborg og for at sejle, og vil tage jer tid til at læse nyhedsbrevet her, da der er mange vigtige informationer at hente. Hvis I mangler noget eller synes noget, er I altid velkomne til at kontakte os. Spørg også gerne de andre sejlere. Der er mange, der har masser af erfaring, som de gerne vil dele ud af.  

El og vand

Der er gratis el og vand i hele havnen til normalt brug for sejlerne.  

Automater

Automaterne ved havnekontoret og Lauses i Vesterhavnen er åbne 24/7, så man kan altid købe fx et havnekort og dermed få adgang til bad og toilet døgnet rundt.  

Reglement

Havnen drives med udgangspunkt i reglementet, så læs det igennem: https://marina.nyborg.dk/~/media/Subsites/Files/Havnen/Reglement_for_Nyborg_Marina.pdf?la=da  

God stil

Vis hensyn til beboere, andre bådejere og havnens øvrige brugere. En båd med liner og fald, der står og klaprer er virkelig irriterende. Hvor meget det larmer afhænger af vindretning og –styrke, så sørg altid for at have strammet riggen op. Sørg også for afpassede fortøjninger, som dels klarer vandstandsændringer og blæst, og dels holder egn båd fri af andre både. Sørg også for fendere langs begge sider.  

Når I oplever fejl og mangler, så sig det endelig til os, så vi kan få det ordnet.  

Nyhedsbreve

Alle tidligere nyhedsbreve kan findes på vores hjemmeside: https://marina.nyborg.dk/da/Nyborg-Marina/Nyhedsbreve

Sidst opdateret 08. marts 2021