Februar 2020

Nyhedsbrev februar 2020

Omkring benzin

så kan man ikke længere købe 95 oktan med 5% ethanol, men fra årsskiftet kun med 10% ethanol, som kan indeholde ret meget vand, hvilket ikke er godt for bådmotorer, der ikke er af nyere dato. 

Vi har derfor valgt at sælge oktan 100 fremover. Det koster ca. en krone mere end alternativet, men vi har vurderet, at I nok hellere vil betale lidt mere for benzinen end at få ødelagt motoren.

”Marinaens venner”

afholdt stiftende generalforsamling tirsdag d. 4. februar, og er nu en etableret forening, som har til formål at få mere liv i marinaen og arrangere forskellige events i sommerperioden. Der er tale om musik og anden underholdning, og de vil ikke konkurrere med andre. Til gengæld vil de meget gerne samarbejde, så klubberne fx kan sælge drikkevarer eller andet i forbindelse med arrangementerne. Formand Johnny Dørr kan kontaktes på tlf. 22626505 eller dartklub51@live.dk

Omkring bomanlægget

ved slæbestedet, så virker det stadig ikke ordentligt, så firmaet bag kommer og skifter den skæve bom, og sætter desuden to andre typer følere ved bommene, så vi ikke længere risikerer, at bommene lukker mens der holder nogen.

Hjemmesiden

er ved at blive opdateret og moderniseret, så I fremover kan orientere jer via den, og på facebook har marinaen også en side, Nyborg Marina, hvor der jævnligt bliver slået noget op, der måske kunne have jeres interesse.

Tour de France

Som de fleste af jer nok har opdaget, så kommer Tour de France til Nyborg 3. juli 2021.

Det bliver en kæmpe begivenhed for byen, som regner med ca. 65.000 besøgende – altså omkring 13 gange flere mennesker end ved dronningens besøg sidste sommer.

Det er en fantastisk chance for at markedsføre vores by og ikke mindst havn, så jeg vil opfordre jer til at tænke over, om I, særligt klubberne, vil byde ind med et arrangement, der gerne må se godt ud fra en helikopter, eller være et aktivt tilbud til alle havnens og byens gæster.

På facebook findes et initiativ, der hedder ”Sejl til Tour de France”, som har til formål at være et festligt indslag, der samler en masse sejlere, og viser os frem som et sejlerland, og give nogle gode billeder ved Vestbroens landfæste, når opløbet kommer cyklende på broen inden mållinjen.

Udflugt til Skrydstrup

I forbindelse med foredraget om søsikkerhed i november 2019 med helikopterpilot Ole Andersen fra Flyvevåbnets Redningstjeneste aftalte vi, at vi ville tilbyde en tur til Skrydstrup. Den var lige ved at falde på plads her i det tidlige forår, men vi er desværre nødt til at udsætte turen til efteråret. I vil høre nærmere når en dato er fastsat. 

Støj og hensyn

Af hensyn til hinanden og beboerne ved havnen vil jeg bede jer være opmærksomme på, at stramme linerne i riggen op, så der ikke er noget, der står og klaprer. Vi kender vel alle lyden af liner og wirer, der slår mod masten, og det er virkelig irriterende.

I nogle af de større master kan vinden også ”hyle”, og den lyd kan drive nogle af naboerne til vanvid. Jeg har fået at vide, at man let kan afhjælpe lyden ved at stramme et fald op i mastens rille, for så bliver vinden brudt, og hyler ikke længere i masten.

Langt de fleste af jer er gode til at sørge for, at der ikke er noget, der larmer, men der er også nogle, der kan forbedre sig, og lige kigge ned til båden og stramme op lidt tiere. 

Husk at både, der står med mast på skal være søsat inden 1. maj.

             

Sidst opdateret 08. marts 2021