Februar 2018

Gode råd

Hvis du har båd i vandet i vinter, så ryk ind i inderhavnen. Strøm er nu slukket på bro 0-1-2-3.

Husk at tjekke fortøjninger jævnligt (der ligger flere både med alt for tynde fortøjninger og i dårlig stand). Sørg for at fendere er store nok og pumpet op, beskyt din og andres værdier. Tag de dyre sejl af om vinteren, og opbevar dem under tag (læs gerne regulativ).

Tag imod mit tilbud om hurtig nødkommunikationsvej, send dit pladsnummer til tlf. 2042 7997.

Vi skal alle være her, også naboerne

Husk lige, at tjekke dine fald ikke står og banker imod masten, når det blæser, hvis din båd står på land med mast. Det er frygteligt som nabo, at skulle høre på det om natten – I kender det jo selv, når I er ude at sejle, og ikke har fået faldet væk fra masten om natten, så det er nemt at forstå frustrationen hos naboerne. Flere både banker lige p.t. i nederste A række og på plads ved Sejlforening, så tjek lige din.

Diesel i havnen

Al lænsning af sump, med olie eller diesel ud i Marinaen, er et absolut ”no go”. Vi har det sidste år haft store udfordringer med dette, og det er absolut ikke rimeligt, at vores dyreliv i Marinaen skal svømme rundt i dieselolie, eller borgerne ikke kan gå en hyggetur uden at skulle lugte diesel og se en grim oliefilm på vandet. For den sags skyld er det heller ikke acceptabelt, at både i inderhavnen skal ligge med en ulækker oliefilm i vandlinjen, og sidst men ikke mindst, at vores vagttelefon skal ringe jævnligt aften og weekend, med et opkald fra bekymrede borgere om forurening i Marinaen. Der er taget kontakt til dem, hvor vi kan se, at det er kommet fra i den seneste tid, og der vil blive slået hårdt ned på det hos de både, hvor vi kan se det kommer fra fremover.

Nye bomanlæg på vej

Vi er nu langt med planerne om de nye bomanlæg ved de to slæbesteder, og budgettet er godkendt i Byrådet. Som udgangspunkt vil det nye slæbested imellem bro 1 og 2 være slæbested for offentligheden, og slæbestedet ved kranen vil blive et mere lukket/sikret areal til brug for klubber og foreninger. Dette kan dog åbnes for offentligheden, i tilfælde af større arrangementer, hvor to slæbesteder er en forudsætning for god afvikling. Dette vil dog ske med et rimeligt tidsvarsel i forhold til klubberne omkring.
De nye betalingsanlæg vil blive de mest ”up to date” modeller på markedet i dag fra Beas, og vil i løbet af året også kunne benyttes via en App og Mobilepay. Til en opstart vil de dog køre på kort eller med en stregkode, så der skal man fortsat lige en tur forbi automaten som tidligere.

I forbindelse med de nye betalingsmetoder vil vi også få opdateret vores automater, således at byttepenge fremover ikke vil blive udbetalt i kontanter, men blive ført tilbage på jeres kort. Det giver i sig selv naturligvis nogle fordele både omkring tyverisikkerhed, men også sparede ressourcer til løbende opfyldning og tømning af kontanter i automaterne – det glæder vi os til.

Jeg vil tro, at de nye anlæg kan være opsat og i drift indenfor et par måneder, om vejret vil.

Takstudvalg nedsat

Som der har været talt om, og er blevet opfordret til, er der nu nedsat et udvalg, der skal komme med en indstilling til en opdateret takst struktur på Marinaen. Udvalget blev nedsat i forbindelse med sidste møde i Havnens kontaktudvalg, og vil bestå af følgende deltagere:

Formand Jens Kimer-Jørgensen, Allan Rasmussen, Finn Brorly, Keld Møller, Jens Haugaard, Holger Damgaard, Anders Petersen, Jacob Bøgely, Per C. Jespersen, Søren Svendsen, Michael Rasmussen, Erik Rosengaard og Per Weiskvist.

Første møde forventes afholdt i februar, og fremlægning af indstilling til evt. nye takster og/eller ny takststruktur skal være klar til maj 2018.

Havnens Dag – Vild med vand 2018

I forbindelse med det afholdte møde i Havnens kontaktudvalg, blev det også besluttet, at flere klubber ønsker at gå aktivt ind i afholdelse af en Havnens Dag event på Nyborg Marina. Der er nu indkaldt til et indledende møde 21. februar, hvor der brainstormes og sættes lidt system på organisering af denne dag. Eventen afholdes i mange havne landet over, og datoen er 9. juni 2018.

Klubber der har givet tilsagn eller vist interesse er : Nyborg Sejlforening, Nyborg Kajakklub, Østfyns Brætsejlere, Dykkerklubben Moby Dick, Tri klubben, Nyborg Roklub og Nyborg Motorbådsklub. Måske ønsker et par fiskerbåde også at deltage, og fortælle lidt om deres dagligdag på Nyborg Havn.

Nyborg Marinecenter fraflytter lokaler, men lukker ikke

Allan fraflytter lokalerne på Marinaen 1. september 2018, men fortsætter driften af Nyborg Marinecenter, som en kørende service. Allan vil fortsat kunne kontaktes for opgaver efter 1. september på hans kendte kontaktoplysninger, udover adresse.

Kranbooking

Manual til brug for det nye online booking system kan ses på linket nedenfor

Manual til online kranbooking

Der er link til kranbooking her på hjemmesiden, på Nyborg Sejlforening hjemmeside, på Nyborg Småbådsklub hjemmeside og på Nyborg Motorbådsklub hjemmeside, så det skulle være til at finde, og er meget simpelt i brug.

Multibassin

For at sikre, at I alle er oplyst på et korrekt grundlag, har jeg separat vedhæftet alle tegninger over de grundlæggende planer omkring Multibassinet. Det er samme tegninger og planer, som blev gennemgået på sidste møde i Havnens kontaktudvalg.

Du kan se tegningerne her

Husk

Jeg vil gerne tilbyde, at bringe nyheder i månedsinfo fra Marinaens klubber og Erhvervsliv, politikere og andre med en direkte tilknytning til Marinaen, som kan give værdi for Marinaens øvrige brugere at blive informeret om. Det kan være nye tiltag og arrangementer, tilbud på en oplevelse eller ydelse, eller noget helt tredje. Skriv gerne til mig med forslag til indlæg på min e-mail: pew@nyborg.dk.

Vi ses på havnen.

Hilsen
Per, havneleder

Sidst opdateret 29. maj 2019