Efterår 2019

Klar til vinteren

Så er bådene ved at gå i vinterhi, og der er travlt i kranbookingen. 

HUSK, at hvis båden kommer på land med mast på, så skal den være søsat inden 1. maj.

Både uden mast skal i øvrigt også være søsat senest 1. juni.

Hvis I vil lade båden ligge i vandet vinteren over, er I velkomne til at søge ind i inderhavnen – husk blot at informere havnekontoret om hvor I så lægger jer. Det har vi også brug for at vide til foråret, når bådene kommer i vandet igen, og i øvrigt kunne det også være, at vi har brug for at kontakte jer, hvis der sker noget uforudset.

Vinterpladserne

Der er ikke faste pladser – man kan ønske, men vi bestemmer, hvor bådene skal stå. Det gælder både der kommer op af vandet, og også de både, der ikke har haft vand under kølen i sommers. 

Vi har flyttet lidt på dem, der har stået på vinterpladsen hele sommeren, dels fordi vi skal ordne pladsen og fx slå græs, men også fordi vi skal organisere bådene, så pladsen er klar til de mange, der snart skal derop at stå.

Løse dele som stiger skal låses fast på stativet, dels for at vi kan flytte dem uden at gøre skade, og dels for at undgå uønskede gæster i bådene, som enkelte har oplevet.

Bådekran

Husk at betale i automaten før kranløftet, så I kan vise billetten til personalet ved kranen, og vær klar med båden ved kranen til den aftalte tid. 

Flere har den opfattelse, at man, i forbindelse med kranløft, har lejet højtryksspuleren i en halv time. Det er ikke rigtigt. 

Når man booker en krantid har man i alt en halv time, og indenfor den halve time skal båden løftes op i kranen, spules, sættes i stativ og være sat på plads, så havneassistenterne er klar til næste båd efter den halve time. Derfor kan man ikke højtryksspule i mere end ca. 10 min.

Har man brug for mere end en halv time, skal man booke to tider og betale dobbelt pris!

Vi har flere gange oplevet, at tiden overskrides væsentligt, og det går jo ud over den næste, der har en tid, eller de øvrige arbejdsopgaver vi har her på havnen.

I øvrigt må der af sikkerhedsmæssige årsager ikke være personer i båden, når den hænger i kranen.

Ind imellem blæser det for meget til, at det er forsvarligt at have både hængende i kranen, så I kan altså risikere aflysninger. Grænsen for hvornår det blæser for meget ligger på omkring 10 m/s, men flere faktorer spiller ind, og det er havnemesteren, der afgør hvorvidt det er forsvarligt eller ej.

Kranpladsen

Pladsen ved bådkranen er et arbejdsområde, hvor der udføres tunge løft, og hvor man skal bære sikkerhedshjelm. Derfor er det kun bådejer og andre, der har en specifik opgave, der må opholde sig der – med sikkerhedshjelm, som personalet låner jer. Den hjælper selvfølgelig ikke meget, hvis båden falder ned, men sørger for, at man ikke får hul i hovedet, hvis løse dele fra båd/kran falder ned. 

Øvrige interesserede skal altså holde sig på afstand.

Afhentning med lastbil

De af jer, der bliver hentet af en vognmand ved bådkranen, vil vi bede om at lave aftaler efter kl. 15 på hverdage, altså uden for vores arbejdstid, da det ellers konflikter med vores arbejde ved kranen. 

Det er også en mulighed for vognmanden at tage båden op i inderhavnen ved den gamle mastekran på Lystbådevej. Adgangsvejen er ikke optimal for en lastbil, men det er en mulighed.

Private og klubber

Som jeg allerede har skrevet til bl.a. Sejlforeningen, så er de privilegier klubberne har i form af nøgler, kort osv. til brug i klubbernes regi, og altså ikke til privat brug for medlemmernes private både o.a. Eksempelvis må man ikke have sin private båd liggende gratis ved Sejlforeningen, som jo er havnens område, selvom man er medlem af klubben. Det samme gælder for brug af mastekranen med klubbens nøgle – det er kun til klubbens både.

Ovennævnte er blot eksempler, der findes helt sikkert lignende eksempler i andre sammenhænge/klubber.

I øvrigt er ovennævnte ikke noget nyt jeg finder på, der har bare dannet sig en anden praksis gennem tiden.

ADVARSEL: Skrot og gamle stativer

Bagest på vinterpladsen står en masse gamle stativer og andet, der for en stor dels vedkommende ligner skrot. 

Det vil vi gerne have ryddet ud i, og derfor bestiller vi en skrothandler til at komme og hente det, der enten ikke er hentet eller tydeligt afmærket med bådnavn og pladsnummer senest ved udgangen af oktober.

El-biler

Nogle ejere af el-biler har fundet en smart fidus til at lade deres bil op, nemlig at køre ned på havnen, og sætter stikket i. Men den går altså ikke! 

Det er på ingen måde rimeligt, at kommunen skal betale for enkelte bilejeres gratis kørsel. Opladning af en Tesla koster fx 150-200 kr., så det er ikke noget vi bare giver væk, og det er heller ikke inkluderet i prisen for leje af en bådplads.

Så hvis man vil lade sin el-bil op her på havnen, må man lave en aftale med havnekontoret, som en lille turkis el-scooter fx har gjort.

Bådpladser og administration

Til en bestemt bådplads hører en bestemt båd, og man kan altså ikke bytte, låne, leje, arve osv. Havnekontoret administrerer pladserne, og ændringer skal aftales med os.

Havari og takster 2020

I det nye takstblad for 2020 er der lagt op til nogle ændringer, mest for ikke hjemmehørende både.

Det vil I høre mere om, når kommunens budget er vedtaget.

Omkring havari, så bjærger/hjælper vi kun indenfor en radius af 3 sømil, hvilket svarer til gennemsejlingen under lavbroen/Vestbroen, og jeg vil faktisk anbefale, at man altid i første omgang ringer til Lyngby Radio på tlf. 80604020, da de jo kan komme i kontakt med MAS/SOK og alle fartøjer i nærheden, der har VHF. 

Så ofte vil hjælp kunne komme hurtigst frem ad den vej.

Sejlerstuen

Husk at vores flotte sejlerstue er den oplagte ramme om fællesskaber, så sig til, hvis I vil holde et arrangement derinde. Mulighederne er mange, det skal bare ikke være private arrangementer. Ønsker og bookinger går gennem mig på lim@nyborg.dk

 

Sidst opdateret 31. marts 2020