April 2021

Så kører klargøring, søsætning og køb og salg af både for fuld kraft. Det er mange år siden, der har været så stor aktivitet, og det er jo bare skønt.

Velkommen til alle de nye sejlere, som vi håber bliver glade for at ligge her. 

Hermed en del informationer. Jeg holder det i kort form, i håb om at I læser det. 

Havnekontoret åbner

Havnekontoret åbnede igen på mandag 26. april, og vi glæder os rigtig meget til igen at kunne hjælpe jer med de ting, der er lettere ved fysisk fremmøde.

Det bliver selvfølgelig stadig sådan, at man skal bruge mundbind og håndsprit, og der må kun være én ad gangen, så for mange vil det stadig være lettere at kommunikere via mail eller telefon.

Vinterpladsen 

Husk at rydde op efter jer på vinterpladsen, når båden er søsat.  I kan ikke regne med at komme til at stå samme sted næste vinter, da der er kommet flere både til, som også skal stå på vinterpladsen.

Affald

Vi har fjernet trådskraldespandene på vinterpladsen, da de næsten kun blev brugt til affald, der skulle være sorteret i miljøstationerne. I kan selv medbringe en pose og/eller bruge miljø- og affaldsstationerne.
På havnen er der, ligesom i resten af kommunen, affaldssortering, og i affaldsstationerne er de grå containere til almindeligt, dagligdags kabysaffald. Der bliver også snart opstillet containere til plastaffald. 
Affaldsstationerne er ikke en genbrugsplads til skrammel – det skal man selv skille sig af med via storskraldsordning/på genbrugsstationen.
Bl.a. dunke med miljøfarligt affald – olie, frostvæske mv – skal I selv tømme ned i beholderne i miljøstationerne på vinterpladsen eller bag sejlforeningen, og altså ikke bare stille ved siden af.
Slibestøv, malerskaller mv opsamles med særligt udstyr eller i en presenning lagt ud under båden. Det skal afleveres på genbrugsstationen.
Dåser, flasker osv. er der containere til lige uden for vinterpladsen.
De fleste kan heldigvis sagtens finde ud af det, men nogle har lidt vej igen.

Mastekran

Mastekranen er repareret, og virker altså igen. Den er desuden indstillet til, at armen kan lægges en meter længere ud.

Tilbage på egen plads

Der er stadig enkelte både, der endnu ikke har fundet tilbage til egen plads efter en vinter i inderhavnen. De kan risikere at skulle flytte båden med meget kort varsel, eller at vi flytter den for jeres regning, da alle jo skal kunne komme til deres plads, efterhånden som de bliver søsat. 

Kranbookingen

Book gerne selv tid i kranen her

Ny marina i Tømmergraven

Pladserne i Tømmergraven er fordelt, og kan tages i brug 1. juni. Der er pt. enkelte ledige pladser, så hvis man ønsker en af dem, skal man være hurtig.

Årsmærker

Alle burde have modtaget årsmærke per post. Ellers kan det hentes på havnekontoret.
Husk at sætte det på båden, så det er synligt fra broen, og så vi og andre kan se, at den hører til her, og ikke er en gæst, der skal betale. 

Vinterplads og stativer

Hvis man vil have sin båd stående på land her om vinteren, skal man være med i vores stativordning. Sig til snarest muligt, hvis I gerne vil have båden op at stå på vinterpladsen, da stativer skal bestilles lang tid i forvejen. 

Toiletter og bad

Alle toiletter og bad er åbne. Der er hyppig rengøring samt sæbe og håndsprit til rådighed.

Sanitær pumpe/toilettømningsanlæg

Pumpen til tømning af toilettank står på kajen ved havnekontoret. 
Husk at bruge den, da man skal 12 sømil fra land, altså helt op i Kattegat, før man må tømme sin toilettank ud i havet.
Olie mv. skal stilles i miljødepoterne bag Sejlforeningen eller på vinterpladsen, hvis I ikke selv sørger for at komme af med det på behørig vis på genbrugsstationen. I kan i øvrigt komme af med det gratis, mens vi skal betale for det.

Gæster og rød/grøn skilte

For at gøre det let for gæstesejlerne at finde ledige pladser her, så husk at vende til grønt når I tager afsted i flere dage. Skriv gerne på skiltet til hvilken dato pladsen er ledig.
Hvis I ændrer planer, er I velkomne til at skrive/ringe til os, og så skal vi nok vende skiltet for jer. Men kontakt os i god tid – min. 24 timer. 

Fartbegrænsning

Fartbegrænsning i havnens område er 3 knob, og derefter 5 knob til man er 300 m fra kysten.

Informationer

Havnen drives med udgangspunkt i reglementet, så læs det igennem her

God stil

Vis hensyn til beboere, andre bådejere og havnens øvrige brugere. En båd med liner og fald, der står og klaprer er virkelig irriterende. Hvor meget det larmer afhænger af vindretning og –styrke, så sørg altid for at have strammet riggen op.
Sørg også for afpassede fortøjninger, som dels klarer vandstandsændringer og blæst, og dels holder egen båd fri af andre både. Sørg også for fendere langs begge sider.

Når I oplever fejl og mangler, så sig det endelig til os, så vi kan få det ordnet.

Sidst opdateret 29. april 2021