April 2020

Personale

Havnekontoret er fortsat lukket, og vi kan derfor være svære at få fat på.

Man kan dog indtil videre få fat på mig på lim@nyborg.dk eller på vagttelefonen 63337983 på hverdage kl. 8-9.

Havneassistenterne løser udendørs opgaver, men på grund af nedlukningen er vi bagefter med nogle ting.

Søsætning

Der er godt gang i søsætningen, og kranbookingen på hjemmesiden er åben: https://marina.nyborg.dk/da

Husk de særlige regler, der gælder for søsætning i disse coronatider. De står i sidste nyhedsbrev, og ellers kan de findes på hjemmesiden her https://marina.nyborg.dk/da/Fastligger/Information-vedr-COVID19-og-sosatning-af-bade

Da flere af jer måske har svært ved at nå at få båden klar pga. corona, vil vi i år ikke håndhæve reglerne omkring datoer for søsætning. Af hensyn til havnens naboer opfordres I dog stadig til så vidt muligt, at få sat båden i vandet inden 1. maj, hvis der er mast på, og ellers inden 1. juni.

Husk at rydde op efter jer på vinterpladsen, når båden er væk.

Toiletter og bad

Toiletterne er åbne ved Lauses og på Vesterhavnen, Griffensund og ved havnekontoret. Bad er dog aflåst.

Fortøjningspæle

Arbejdet med de nye fortøjningspæle er nu færdigt, og de skulle gerne holde i rigtig mange år.Fortøjningen sættes mellem knoppen og bøjlen.

Bådpladser, midlertidige pladser og vinterpladser

Da pladserne nu er genetableret, vil jeg bede jer, der ikke ligger på egen plads, om at flytte båden hjem igen til jeres egen plads.Det går stærkt med søsætning og udlejning af bådpladser, så vi har brug for dem.

Kanalen

Ved indsejlingen til kanalen er der fyldt sand og sten op mod det gamle DSB færgeleje. Derfor er der nu udlagt tre gule bøjer, som man skal sejle vest om, og altså holde om styrbord for indgående. Det forekommer måske ikke særlig logisk, men de er udlagt efter aftale med Søfartsstyrelsen.

Mastekran

Mastekranen kan fortsat bruges uden nøgle, da havnekontoret jo er lukket.

Sæt venligst strippen på igen efter brug, så boksen ikke står åben for regn og vind.Husk, at den kun kan løfte op til 2,5 ton. Ved overbelastning slipper koblingen – wiren løber dermed frit ud, hvis vægten er for stor!!

El og vand

Der er el og vand i hele havnen, dog mangler vi at sætte slanger op i kanalen.

Husk at stramme riggen op, så din båd ikke larmer unødigt, og husk fortsat at holde afstand.

Venlig hilsen Lis Mylenberg, havnemester

Nyborg Marina, Havnepromenaden 2A, 5800 Nyborg Direkte 6333 7083 I Vagt 6333 7983 I lim@nyborg.dk

Sidst opdateret 08. marts 2021