Miljø og klima

Nyborg Marina arbejder for at sikre miljø, sikkerhed, faciliteter og information.

Spildevandstank og sanitært anlæg

Vi købt og installeret et nyt anlæg, som er meget enkelt at bruge, og hurtigt suger tanken tom.

Tanktømningsanlægget står i nordenden af marinaen, tæt på havnekontoret, er tilsluttet det kommunale kloaksystem, og I skal huske bruge det.

Dels skal vi alle være med til at passe på miljøet her i havnen, og dels skal man faktisk helt op i Kattegat for at komme så langt væk fra land, at man må tømme sin toilettank i havet.

Affald

Der er affaldscontainere på hele havnen, og affaldssortering er på vej. 

Miljøstationer

Miljøstation til olieaffald mv findes ved sejlklubbens P-plads ved Griffensund og bagest på vinterpladsen.

Strand

Nyborgs strande er blandt landets bedste ikke langt fra byen og med udsigt til Storebæltsbroen. Nyborg strande har det Blå Flag.

Affaldsplan 2018 for Nyborg Marina

 

Sidst opdateret 04. maj 2020