Miljø, klima og affald

Nyborg Marina arbejder for at sikre miljø, sikkerhed, faciliteter og information.

Spildevandstank og sanitært anlæg

Vi har et nyt anlæg, som er meget enkelt at bruge, og hurtigt suger toilettanken tom.

Tanktømningsanlægget står i nordenden af marinaen, tæt på havnekontoret, er tilsluttet det kommunale kloaksystem, og I skal endelig bruge det. Men kun til toilettanken, ikke olieholdigt vand.

Dels skal vi alle være med til at passe på miljøet her i havnen, og dels skal man faktisk helt op i Kattegat for at komme så langt væk fra land, at man må tømme sin toilettank i havet.

Affald

Der er affaldscontainere på hele havnen, og affald sorteres i papir/pap, glas, dåser og restaffald.

Se affaldsplan for Nyborg Marina her

Miljøstationer

Miljøstation til olieaffald mv findes ved sejlklubbens P-plads ved Griffensund og bagest på vinterpladsen.

Sidst opdateret 09. marts 2021