Miljø, klima og affald

Nyborg Marina arbejder for at sikre miljø, sikkerhed, faciliteter og information.

Spildevandstank og sanitært anlæg

Vi har et nyt anlæg til mindre fartøjer, <ca. 20 m, som er meget enkelt at bruge, og hurtigt suger toilettanken tom. Havnekontoret er behjælpelig med at kontakte en slamsuger til tømning af skibstank.

Tanktømningsanlægget står i nordenden af marinaen, tæt på havnekontoret, er tilsluttet det kommunale kloaksystem, og I skal endelig bruge det. Men kun til toilettanken, ikke olieholdigt vand.

Dels skal vi alle være med til at passe på miljøet her i havnen, og dels skal man faktisk helt op i Kattegat for at komme så langt væk fra land, at man må tømme sin toilettank i havet.

Affald

Der er affaldscontainere på hele havnen, og affald sorteres i papir/pap, glas, dåser og restaffald.

Ved større mængder skibsaffald kontaktes havnekontoret på 63337983.

Se affaldsplan for Nyborg Marina her

Miljøstationer

Miljøstation til olieaffald mv findes ved sejlklubbens P-plads ved Griffensund og bagest på vinterpladsen.

Sidst opdateret 09. marts 2021