Anlægsarbejde på Nyborg Marina

Anlægsarbejdet med etablering af et nyt service område ved Griffensund er begyndt.

Serviceaeal

Entreprenøren er ved at klargøre området til en udbygning af området med en ny bådkran og en ny mastekran. Samtidig etableres der en ny trailerrampe og ved sejlklubben etableres der en ny jollerampe.

Kortudsnit fra Helhedsplan for Nyborg Marina

Arbejdet er færdig i juni 2017, men allerede i slutningen af oktober vil det være muligt at benytte bådekranen så man kan få sin båd op af vandet.

Arbejdet udføres af entreprenør CG Jensen, som har stor erfaring med denne type arbejde og som allerede har etableret arbejdsplads. 
I forbindelse med arbejdet vil der være en del støj og larm. Blandt andet vil der i uge 31 blive vibreret en spuns ned, hvor den nye kajkant skal være. Dette kan give både rystelser og vibrationer, som vil blive nøje overvåget.

Samtidig vil en del af området blive lukket af og der etableres midlertidige veje og gangstier.

Alt dette er nødvendigt for at vi kan få lavet et velfungerende serviceområde som vil være til stor gavne for Nyborg Marina og dens brugere. 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Paul Qvist, psq@nyborg.dk.


Sidst opdateret 04. august 2016